para przegląda faktury
©David Pereiras/Fotolia

Płatność VAT do urzędu skarbowego – terminy

para przegląda faktury
©David Pereiras/Fotolia

Termin płatności VAT oraz składania deklaracji to, co do zasady, 25 dzień każdego następnego miesiąca. Od nieterminowo opłacanych należności naliczane są odsetki karne. W razie uporczywego opóźniania się z płatnością urząd skarbowy może wejść na drogę sądową, czego konsekwencją może być kara grzywny.

Termin płatności VAT: zasada

Termin składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K to 25 dzień po każdym okresie rozliczeniowym, a więc 25 każdego miesiąca. W tym również terminie należy opłacić ten podatek na konto urzędu skarbowego. Jeżeli jednak termin płatności przypada na dzień wolny od pracy, to ostateczny termin zostaje przesunięty na następny dzień roboczy.

Termin płatności VAT: procedura MOSS

Procedura MOSS to wprowadzona niedawno wewnątrzunijna procedura rozliczania podatku VAT. Dotyczy osób świadczących usługi elektroniczne, nadawcze i telekomunikacyjne – na rzecz osób prywatnych z innych krajów Unii.

 

W ich przypadku deklaracje VAT (VIU-D) należy składać do 20 dnia każdego następnego miesiąca. Istotne, że w tym przypadku nie ma znaczenia, czy dzień ten przypada na dzień wolny od pracy.

Termin płatności VAT: brak zapłaty w terminie – konsekwencje

Konsekwencją braku złożenia deklaracji VAT i braku zapłaty tego podatku w terminie jest naliczenie odsetek od nieterminowej zapłaty. Nieopłacony podatek automatycznie przekształca się bowiem w zaległość podatkową. Ograniczenie wysokości odsetek do 75% ich kwoty możliwe jest wówczas, gdy złożono skuteczną korektę deklaracji. Odsetki za zwłokę wynoszą 8% w skali roku.

 

Niezależnie od odsetek można pociągnąć podatnika do odpowiedzialności karnoskarbowej za nieopłacenie podatku w terminie. Karą jest grzywna. Takiej odpowiedzialności podlega podatnik, który regularnie nie opłaca podatków w terminie. Jednorazowe opóźnienie nie doprowadzi do tak poważnych konsekwencji.

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04