kobieta trzyma ołówek i myśli
©milanmarkovic78/Fotolia

Składki ZUS – termin płatności

kobieta trzyma ołówek i myśli
©milanmarkovic78/Fotolia

Termin płatności składek ZUS jest różny dla trzech kategorii płatników. Brak wpłaty skutkuje naliczeniem odsetek karnych za każdy dzień opóźnienia. Możliwe jest także nałożenie na płatnika grzywny do 5000 zł.

Termin płatności składek ZUS: zasada

Terminy płatności składek ZUS uregulowane są w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w art. 47 (tutaj dostępny jest tekst ustawy). Są to:

  • dziesiąty dzień każdego następnego miesiąca – termin ten obowiązuje osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,
  • piąty dzień następnego miejsca – obowiązuje jednostki budżetowe oraz samorządowe jednostki budżetowe,
  • piętnasty dzień następnego miesiąca – termin ten stosuje się do pozostałych płatników.

W tym terminie należy nie tylko opłacić składki za każdy miesiąc, ale również przesłać deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne. Płatnik opłacający składki wyłącznie za siebie samego jest zobowiązany do przesyłania jedynie deklaracji rozliczeniowej.

 

Jeżeli termin płatności przypada w dzień wolny od pracy, wówczas składka może zostać opłacona kolejnego dnia roboczego. Jest to termin ostateczny.

Termin płatności składek ZUS: konsekwencje braku płatności w terminie

ZUS uznaje wpłatę za dokonaną dopiero w momencie dotarcia środków na jego konto. Polecenie przelewu warto więc zgłosić z wyprzedzeniem, aby nie popaść w zwłokę.

 

Od płatności dokonanych po terminie ZUS nalicza odsetki. Jeśli nie wynoszą więcej niż 8,70 zł, to są anulowane i opłacić należy jedynie zaległe składki. Jeśli płatnik opłaca dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – opóźnienie powoduje wyłączenie z ubezpieczenia. Skutkuje to utratą prawa do zasiłku chorobowego i koniecznością przejścia ponownie okresu wyczekiwania na zasiłek.

 

Na płatnika opóźniającego się z zapłatą obowiązkowych składek może zostać nałożona kara grzywny, w wysokości nawet 5000 zł.

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Julia Wieniawa szczerze o swoich obawach związanych z "Tańcem z gwiazdami"? "To jest najgorsze..."

zobacz 01:01