karteczki motywujące
Image by LifetimeStock.com

Pieniądze to nie wszystko, czyli o płacowych i pozapłacowych systemach motywacyjnych

karteczki motywujące
Image by LifetimeStock.com

Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwie dotyczą form płacowych (premie, dodatki), jak i pozapłacowych (pakiet socjalny, możliwość rozwoju). Zmotywowany pracownik to skuteczny pracownik. To pracownik, który czerpie satysfakcję ze swoich działań i przynosi zyski firmie. Pracodawca może wykorzystać wiele sposobów, zarówno płacowych, jak i pozapłacowych na wzbudzenie i utrzymanie motywacji pracowników.

Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna

Motywacja może mieć dwa źródła: wewnętrzne i zewnętrzne. O motywacji wewnętrznej mówimy, gdy dla człowieka podejmowana aktywność jest celem samym w sobie, nie wymaga zewnętrznych wzmocnień i nagród. Motywacja zewnętrzna jest natomiast związana z wizją otrzymania nagrody (lub uniknięcia kary) za podjęte działanie. Sztuka motywowania pracowników polega na umiejętności połączenia celów organizacji z indywidualnymi celami pracowników.

Motywowanie płacowe

Do instrumentów motywowania płacowego zaliczyć można płacę zasadniczą wraz z premiami, dodatki funkcyjne czy stażowe. Pracodawca może ustalić również wewnętrzny system nagród. Istotne, aby sposoby uzyskania premii czy nagród były jasno określone. Pracownicy powinni wiedzieć, które cele muszą osiągnąć, aby zostać wynagrodzeni. Wynagrodzenie, jakie otrzymuje pracownik za swój wkład pracy to suma elementów płacowych i pozapłacowych. Zatem płace nie są i nie powinny być jedynym sposobem na utrzymanie motywacji pracownika.

Motywowanie pozapłacowe

Coraz częściej pakiety socjalne są nieodłączną formą pozapłacowego motywowania pracowników. Pakiet taki może obejmować usługi medyczne, dostęp do obiektów sportowych, a może być zwrotem kosztów dojazdu do pracy czy opieki nad dzieckiem. Korzyścią dla firmy będzie budowanie zaangażowania i lojalności, korzyścią dla pracownika – zwiększone poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

 

Wydaje się, że nadal najbardziej niedocenioną formą motywowania pozapłacowego jest uznanie dla pracy wyrażone choćby „dobrym słowem”, co dziwi tym bardziej, że jest to mało kosztowna, a skuteczna forma motywowania ludzi.

 

Motywująca dla pracowników może być również perspektywa rozwoju w danej firmie. Zarówno w znaczeniu możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jak i możliwości awansu. Praca w prestiżowej, dbającej o swój wizerunek firmie, przyczynia się również do zyskania dodatkowego prestiżu pracownika, co także może być źródłem motywacji.

 

Pracodawca ma wiele narzędzi służących utrzymywaniu motywacji pracowników. A korzyści z utrzymania motywacji i chęci do pracy czerpie i pracownik i firma. Dobrze przemyślany system motywowania płacowego i pozapłacowego powinien być wizytówką każdej organizacji, której zależy na rozwoju i sukcesie.

Przeładuj

Syn Małgorzaty Rozenek jest najpopularniejszym dzieckiem na Instagramie!

zobacz 02:22