grupa ludzi nad dokumentami
Image by LifetimeStock.com

Komu przysługuje świadczenie urlopowe?

grupa ludzi nad dokumentami
Image by LifetimeStock.com

Pracodawca może, ale nie musi wypłacać pracownikom świadczenia urlopowe. Jeśli zdecyduje się to zrobić, pracownik musi spełnić tylko jeden warunek.

 

Przedsiębiorstwa, które nie są prawnie zobowiązane do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) jako alternatywę dla świadczeń z tego funduszu mogą wykorzystać świadczenia urlopowe. Pracodawca może, ale nie musi zdecydować się na wypłatę świadczenia urlopowego.

Który pracodawca może wypłacać świadczenie urlopowe?

Pracodawcy, którzy należą do sfery budżetowej nie mają możliwości rezygnacji z tworzenia ZFŚS i wypłacania świadczeń urlopowych. W tej sytuacji ZFŚS tworzony jest obowiązkowo i nie wpływa na ten fakt stan zatrudnienia.

 

Gdy pracodawca jest spoza sfery budżetowej, istnieje tu kilka możliwości uzależnionych od stanu zatrudnienia, m.in.:

  • gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, ma możliwość rezygnacji z ZFŚS lub obniżenia odpisu na ZFŚS (po uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową lub z przedstawicielem pracowników) i nie ma możliwości wypłaty świadczeń urlopowych;
  • gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, ale mniej niż 20 w przeliczeniu na pełne etaty, ma możliwość rezygnacji z ZFŚS (po uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową lub z przedstawicielem pracowników) oraz ma dobrowolność wypłacania świadczeń urlopowych.

Komu przysługuje świadczenie urlopowe?

Jeśli pracodawca może udzielać świadczeń urlopowych i decyduje się to prawo wykorzystać, świadczenie takie będzie przysługiwało każdemu pracownikowi. Jedynym warunkiem, który musi spełnić pracownik, jest wykorzystanie urlopu wypoczynkowego minimum w wymiarze 14 dni kalendarzowych. Aby uzyskać tę formę dofinansowania wczasów pracownik nie musi składać żadnego wniosku. Pracodawca powinien wypłacić świadczenie nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

 

Nie należy mylić świadczenia urlopowego z tzw. wczasami pod gruszą, które są formą dofinansowania wypoczynku ze środków ZFŚS.

Przeładuj

Życie serialowej babci z "rodzinki.pl" Haliny Skoczyńskiej było pełne dramatów: "W wieku 30 lat uciekłam grabarzowi spod łopaty"

zobacz 02:05