młoda kobieta i dwóch starszych mężczyzn
Image by LifetimeStock.com

Wpływ świadczenia rehabilitacyjnego na wymiar urlopu wypoczynkowego

młoda kobieta i dwóch starszych mężczyzn
Image by LifetimeStock.com

Na wymiar urlopu wypoczynkowego nie będzie miało pobieranie przez pracownika świadczenia rehabilitacyjnego, gdyż jest to usprawiedliwiona nieobecność.

 

Pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Na jego wymiar nie będzie miała wpływu usprawiedliwiona nieobecność spowodowana na przykład pobieraniem świadczenia rehabilitacyjnego.

Świadczenia rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne zapewnia zabezpieczenie finansowe do momentu zakończenia leczenia. Osoba, która kontynuuje leczenie lub rehabilitację (w celu odzyskania zdolności do pracy) po zakończeniu okresu otrzymywania zasiłku chorobowego (art. 18 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa) otrzymuje w tym czasie świadczenie rehabilitacyjne. Do świadczenia rehabilitacyjnego nie ma prawa m.in. osoba, która jest uprawniona do zasiłku dla osób bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub emerytury czy renty. Lekarz orzecznik ZUS decyduje o skierowaniu ubezpieczonego na świadczenia rehabilitacyjne.

Urlop wypoczynkowy

Przepisy Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy) regulują wymiar urlopu, a jest on związany z czasem zatrudnienia (art. 154 §1 k.p.). I tak pracownikowi, który zatrudniony jest mniej niż 10 lat, przysługuje urlop w wymiarze 20 dni, natomiast dla pracownika z co najmniej 10-letnim stażem pracy jest to 26 dni. Przy niepełnym wymiarze czasu pracy wymiar urlopu ustalony jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik nie może zrzec się prawa do przysługującego mu urlopu i przysługuje mu prawo do nieprzerwanego, corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152 §1-2).

Wpływ świadczenia rehabilitacyjnego na urlop

Sytuacje, które powodują obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego wskazane są w artykule 1522 Kodeksu pracy i są to m.in. wykorzystanie urlopu bezpłatnego i nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy. Okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego jest okresem usprawiedliwionej nieobecności, zatem nie wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 1995 r. „Pracownik nabywa prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego z dniem 1 stycznia danego roku, mimo że pozostając w stosunku pracy nie przepracował w tym roku kalendarzowym ani jednego dnia w związku z pobieraniem świadczenia rehabilitacyjnego".

 

Zatem jeśli przez okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego pracownik pozostaje zatrudniony, to przez ten okres nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego.

Więcej na temat świadczenia prawo pracy
Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04