Dwaj starsi panowie w garniturach
Pixabay/aderna/CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Czy przysługuje ci świadczenie przedemerytalne?

Dwaj starsi panowie w garniturach
Pixabay/aderna/CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Świadczenie przedemerytalne to świadczenie ZUS-u, które ma na celu wsparcie osób bezrobotnych lub tych, którzy nagle pracę stracili. Przysługuje osobom w wieku przedemerytalnym, który w Polsce wynosi odpowiednio – 56 lat dla kobiet, 61 lat dla mężczyzn.

 

Jest kilka przypadków, w których możemy starać się o świadczenia przedemerytalne, jednak są one podzielone na dwie grupy – podstawowe, dotyczące wszystkich oraz indywidualne, biorące pod uwagę szczególne przypadki losowe. Warto zaznaczyć, że podstawowym warunkiem do udzielenia świadczenia przedemerytalnego jest osiągnięcie tzw. wieku przedemerytalnego, który u kobiet wynosi 56 lat, a u mężczyzn 61 lat.

Ogólne warunki uzyskania świadczenia przedemerytalnego

 • Osoba przez co najmniej 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych.
 • Osoba nadal pozostaje bezrobotna.
 • Osoba, posiadająca status bezrobotnego, nie odmówiła przyznanej jej pracy czy innej formy zarobku zaproponowanego przez urząd pracy.
 • Złoży wniosek o zasiłek przedemerytalny nie później niż 30 dni od wystawienia przez urząd pracy poświadczenia o zarejestrowaniu jako bezrobotny.
 • Złoży dokument potwierdzający ustanie zatrudnienia.

Szczególne warunki uzyskania świadczenia przedemerytalnego

 • Osoba, która straciła pracę z powodu likwidacji miejsca pracy lub niewypłacalności pracodawcy, przepracowała co najmniej 6 miesięcy, ukończyła 56 lat dla kobiet, a 61 lat dla mężczyzn i ma staż pracy wynoszący co najmniej 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat dla mężczyzn).
 • Osoba, która straciła pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy, przepracowała co najmniej 6 miesięcy, ukończyła 55 lat dla kobiet, a 60 lat dla mężczyzn i ma staż pracy wynoszący 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn.
 • Osoba prowadziła działalność pozarolniczą co najmniej rok, opłacała składki za ubezpieczenie społeczne, ukończyła 56 lat dla kobiet, a 61 lat dla mężczyzn i ma staż pracy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn).
 • Osoba, która przestała otrzymywać rentę zdrowotną, zarejestrowała się we właściwym urzędzie pracy nie później niż 30 dni od ustania świadczenia pobieranego przez co najmniej 5 lat, ukończyła 55 lat dla kobiet, a 60 lat dla mężczyzn i ma staż pracy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn).Osoba, która straciła pracę z powodu przyczyn dotyczących zakładu pracy pracodawcy, przepracowała co najmniej 6 miesięcy, osiągnęła wiek emerytalny i ma staż pracy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.
 • Osoba, która straciła pracę z powodu likwidacji miejsca pracy lub niewypłacalności pracodawcy przed dniem 31 grudnia danego roku, przepracowała co najmniej 6 miesięcy, osiągnęła wiek emerytalny i ma staż pracy wynoszący 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn.
 • Świadczenie przedemerytalne należy się również pracownikom stoczni, który podlegają postępowaniu kompensacyjnemu (prawo ustanowione w odpowiedzi na masowe zamykanie stoczni w Polsce).

Świadczenie przedemerytalne wynosi obecnie, w 2015 roku, ok. 1000 zł i może być pobierane przez wiele lat. Prawo do świadczenia ustaje, gdy sama osoba pobierająca je złoży wniosek. Jedną z przyczyn rezygnacji ze świadczenia przedemerytalnego jest otrzymanie prawa do emerytury. Świadczenie wygasa automatycznie tylko w przypadku śmierci osoby pobierającej świadczenie.

Więcej na temat świadczenia prawo pracy
Przeładuj

Kto pierwszy powiedział "kocham"? Oliwia czy Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Zdradzili, jak wyglądała ta wyjątkowa chwila

zobacz 01:32