Dwaj starsi panowie w garniturach
Pixabay/aderna/CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Świadczenie przedemerytalne to świadczenie ZUS-u, które ma na celu wsparcie osób bezrobotnych lub tych, którzy nagle pracę stracili. Przysługuje osobom w wieku przedemerytalnym, który w Polsce wynosi odpowiednio – 56 lat dla kobiet, 61 lat dla mężczyzn.

 

Jest kilka przypadków, w których możemy starać się o świadczenia przedemerytalne, jednak są one podzielone na dwie grupy – podstawowe, dotyczące wszystkich oraz indywidualne, biorące pod uwagę szczególne przypadki losowe. Warto zaznaczyć, że podstawowym warunkiem do udzielenia świadczenia przedemerytalnego jest osiągnięcie tzw. wieku przedemerytalnego, który u kobiet wynosi 56 lat, a u mężczyzn 61 lat.

Ogólne warunki uzyskania świadczenia przedemerytalnego

 • Osoba przez co najmniej 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych.
 • Osoba nadal pozostaje bezrobotna.
 • Osoba, posiadająca status bezrobotnego, nie odmówiła przyznanej jej pracy czy innej formy zarobku zaproponowanego przez urząd pracy.
 • Złoży wniosek o zasiłek przedemerytalny nie później niż 30 dni od wystawienia przez urząd pracy poświadczenia o zarejestrowaniu jako bezrobotny.
 • Złoży dokument potwierdzający ustanie zatrudnienia.

Szczególne warunki uzyskania świadczenia przedemerytalnego

 • Osoba, która straciła pracę z powodu likwidacji miejsca pracy lub niewypłacalności pracodawcy, przepracowała co najmniej 6 miesięcy, ukończyła 56 lat dla kobiet, a 61 lat dla mężczyzn i ma staż pracy wynoszący co najmniej 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat dla mężczyzn).
 • Osoba, która straciła pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy, przepracowała co najmniej 6 miesięcy, ukończyła 55 lat dla kobiet, a 60 lat dla mężczyzn i ma staż pracy wynoszący 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn.
 • Osoba prowadziła działalność pozarolniczą co najmniej rok, opłacała składki za ubezpieczenie społeczne, ukończyła 56 lat dla kobiet, a 61 lat dla mężczyzn i ma staż pracy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn).
 • Osoba, która przestała otrzymywać rentę zdrowotną, zarejestrowała się we właściwym urzędzie pracy nie później niż 30 dni od ustania świadczenia pobieranego przez co najmniej 5 lat, ukończyła 55 lat dla kobiet, a 60 lat dla mężczyzn i ma staż pracy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn).Osoba, która straciła pracę z powodu przyczyn dotyczących zakładu pracy pracodawcy, przepracowała co najmniej 6 miesięcy, osiągnęła wiek emerytalny i ma staż pracy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.
 • Osoba, która straciła pracę z powodu likwidacji miejsca pracy lub niewypłacalności pracodawcy przed dniem 31 grudnia danego roku, przepracowała co najmniej 6 miesięcy, osiągnęła wiek emerytalny i ma staż pracy wynoszący 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn.
 • Świadczenie przedemerytalne należy się również pracownikom stoczni, który podlegają postępowaniu kompensacyjnemu (prawo ustanowione w odpowiedzi na masowe zamykanie stoczni w Polsce).

Świadczenie przedemerytalne wynosi obecnie, w 2015 roku, ok. 1000 zł i może być pobierane przez wiele lat. Prawo do świadczenia ustaje, gdy sama osoba pobierająca je złoży wniosek. Jedną z przyczyn rezygnacji ze świadczenia przedemerytalnego jest otrzymanie prawa do emerytury. Świadczenie wygasa automatycznie tylko w przypadku śmierci osoby pobierającej świadczenie.

Więcej na temat świadczenia prawo pracy