kobieta w czarnej marynarce rozmawia przez telefon
Image by LifetimeStock.com

Nie masz doświadczenia, a CV świeci pustką? Pomyśl o stażu zawodowym

kobieta w czarnej marynarce rozmawia przez telefon
Image by LifetimeStock.com

Staż zawodowy jest formą nauki, która pozwala w praktyce zdobyć umiejętności potrzebne na danym miejscu pracy. Mimo że obowiązki stażysty są często takie same jak etatowego pracownika, to nie nawiązuje on stosunku pracy z pracodawcą. Pracodawca nie ponosi też kosztów wynagrodzenia dla stażysty.

Staż zawodowy po studiach

Staż zawodowy jest szansą na nabranie doświadczenia w wykonywanej pracy, a także na nawiązanie kontaktu ze środowiskiem, tak zwaną „branżą”. Pozwala też osobom niezdecydowanym sprawdzić, czy faktycznie zawód, który chcą wykonywać, wygląda tak, jak go sobie wyobrażali.

 

Obecny rynek pracy proponuje młodym osobom przede wszystkim (choć nie zawsze) bezpłatne staże zawodowe. Wygląda on jak wykonywanie normalnej pracy, tak jak etatowy pracownik, jednak nie dostaje się za nie wynagrodzenia.

 

Wybierając się na taki staż zawodowy, należy wziąć pod uwagę kilka aspektów:

  • czy musisz dokładać na transport do miejsca odbywania stażu? Jeśli tak, spróbuj wynegocjować z organizatorem stażu bilet miesięczny.
  • czy masz perspektywy zatrudnienia po odbyciu stażu? Postaraj się wyjaśnić tę sytuację jak najszybciej, jeśli bowiem pracodawca nie ma zamiaru cię później zatrudnić, musisz przed końcem stażu zacząć szukać nowego miejsca.
  • czy nauczysz się czegoś podczas tego stażu, czy też będziesz tylko parzyć kawę? Sprawdź opinie o miejscu stażu. Stażysta powinien zostać przyuczony do zawodu, a nie wykorzystywany jako tania siła robocza do kserowania sterty dokumentów i przygotowywania kawy. Nie oszukujmy się, często i takie zlecenia będziesz dostawać, ale nie może być tak, że robisz tylko to.

Staż zawodowy z urzędu pracy

Staż zawodowy jest również formą przeciwdziałania bezrobociu. Mogą być na niego kierowane osoby zarejestrowane w urzędzie pracy. W takiej sytuacji staż odbywa się na podstawie umowy między Powiatowym Urzędem Pracy a pracodawcą. Do umowy musi być dołączony także określony zakres obowiązków stażysty oraz umiejętności i kwalifikacje, które nabędzie podczas stażu. Powinien również mieć przydzielonego opiekuna stażu zawodowego, który będzie sprawował bezpośrednią opiekę nad stażystą.

 

Staż zawodowy mogą odbywać także uczestnicy programów aktywizujących współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Odbywa się na takiej samej zasadzie jak staże z urzędu pracy, z tym, że stronami umowy są pracodawca i instytucja, która jest organizatorem projektu.

Jak wygląda organizacja stażu zawodowego

Osoba odbywająca staż zawodowy powinna pracować maksymalnie osiem godzin na dobę w wymiarze 40 godzin w ciągu tygodnia. W przypadku osób niepełnosprawnych czas ten nie może być dłuższy niż siedem godzin dziennie, czyli 35 w ciągu tygodnia. Stażysta nie powinien też pracować w niedziele i święta, w systemie zmianowym ani w godzinach nadliczbowych.

Czy opłaca się iść na bezpłatny staż zawodowy?

W sytuacji, gdy nie masz jeszcze co wpisać do swojego CV, każde doświadczenie zawodowe jest cenne. Nie musisz odbywać stażu przez pół roku czy rok. Niektóre instytucje zapraszają nawet na miesięczne staże – jeśli jeszcze studiujesz, możesz wykorzystać jeden miesiąc z wakacji i zamiast leniuchować, sprawdzić się i zobaczyć, jak naprawdę wygląda praca w zawodzie, w którym się kształcisz. Poza tym zyskasz nowe kontakty zawodowe, które w przyszłości mogą zaowocować. Świat jest bardzo mały, szczególnie jeśli obracasz się w jednej branży.


Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

#PARTYWDOMU Ćwiczymy z trenerką gwiazd! Dziś cudowne ćwiczenia na brzuch!

zobacz 02:17