Podpis na dokumencie
Image by LifetimeStock.com

Staż pracy a długość okresu wypowiedzenia

Podpis na dokumencie
Image by LifetimeStock.com

Od tego, ile wynosi staż pracy, zależy okres wypowiedzenia w przypadku, kiedy pracodawca lub pracownik chcą zakończyć współpracę. W tym przypadku staż pracy oznacza okres, kiedy dana osoba była zatrudniona u jednego pracodawcy na umowę o pracę.

Staż pracy a wypowiedzenie umowy zawartej na okres próbny

Osoby, które były zatrudnione na okres próbny wynoszący 2 tygodnie lub krócej, powinny zostać powiadomione o tym, że umowa nie zostanie przedłużona, na 3 dni robocze przed upływem terminu obowiązywania umowy. Jeśli okres próbny wynosił więcej niż 2 tygodnie, pracodawca o swoim zamiarze powinien powiadomić pracownika przynajmniej na tydzień przed końcem umowy. Jeżeli natomiast okres próbny wynosił 3 miesiące, pracownik powinien dowiedzieć się o tym na 2 tygodnie wcześniej.

Staż pracy a wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony i nieokreślony

W przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony i nieokreślony długość okresu wypowiedzenia jest taka sama. Zależy ona od stażu pracy danego pracownika i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeśli staż pracy wynosi mniej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeśli staż pracy był dłuższy niż 6 miesięcy, ale krótszy niż 3 lata,
  • 3 miesiące dla pracowników, którzy byli zatrudnieni przynajmniej przez 3 lata.

 

Przy obliczaniu obowiązującego okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, należy zsumować wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego pracodawcy. Jeśli więc u tego samego pracodawcy byłeś przez 3 miesiące zatrudniony na umowę na okres próbny, a następnie przez 2 lata i 9 miesięcy na umowę na czas nieokreślony, obowiązujący w twoim przypadku okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

 

Do okresu zatrudnienia wlicza się okres wypowiedzenia. Długość okresu wypowiedzenia powinna być liczona od daty zawarcia umowy do dnia, w którym upływa okres wypowiedzenia.

 

Okres wypowiedzenia jest taki sam zarówno wtedy, kiedy umowę wypowiada pracownik, jak i wtedy, kiedy wypowiada ją pracodawca.

Więcej na temat prawo pracy porady prawne
Przeładuj

Ostatnie pożegnanie Pawła Królikowskiego. Zapamiętamy jego uśmiech i dobre serce!

zobacz 01:36