Dokumenty
©kange_one/Fotolia

Ile wynoszą stawki VAT?

Dokumenty
©kange_one/Fotolia

Stawki podatku VAT wynoszą obecnie 23, 8, 5 i 0%. Stawki 23 i 8% to stawki podwyższone z 22 i 7%, obowiązujące do końca 2016 roku. Stawki obniżone stosuje się do towarów i usług wymienionych w odpowiednich załącznikach do ustawy o VAT, a także w rozporządzeniu Ministra Finansów.

Stawki VAT: przepisy

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) ustanawia różne stawki tego podatku, w zależności od towaru lub usługi, której dotyczy (pełny tekst ustawy dostępny jest tutaj). 1 stycznia 2011 roku nastąpiła podwyżka podatku VAT, związana z trudną sytuacją budżetową. Stawki podwyższone miały obowiązywać maksymalnie przez trzy lata, jednak rząd Donalda Tuska w 2013 roku przedłużył obowiązywanie podwyższonych stawek VAT na kolejne trzy lata. Wyższe stawki VAT obowiązują do 31 grudnia 2016 roku.

Stawki VAT: stawka podstawowa

Według ustawy stawka podstawowa wynosi 22%, jednak aktualnie obowiązuje stawka podwyższona – 23%. Dotyczy ona wszystkich towarów i usług, dla których nie są zarezerwowane inne stawki.

Stawki VAT: stawki obniżone

  • 8% (jest to stawka podwyższona - z 7%) - stosowana do towarów i usług wymienionych w załączniku 3 do ustawy. Są to zasadniczo produkty żywnościowe i przeznaczone do produkcji żywności, m. in. owoce, warzywa, rośliny przyprawowe, drzewa i krzewy owocowe, zwierzęta żywe i produkty odzwierzęce, ryby, nasiona, nawozy, żelatyna. Stawka ta dotyczy również produktów związanych z ochroną zdrowia. Spośród usług objętych tą stawką warto wymienić usługi związane z rolnictwem, hodowlą zwierząt, usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody, odprowadzaniem ścieków, zbieraniem odpadów.
  • 5% - listę towarów objętych tą stawką zawiera załącznik 10 do ustawy. Obejmuje przede wszystkim podstawowe produkty żywnościowe, takie jak chleb, nabiał, mąka, kasze, makarony, mięso i wyroby mięsne. Dotyczy także książek drukowanych, czasopism specjalistycznych, nut drukowanych.
  • Stawka 0% ma zastosowanie w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz przy eksporcie towarów. Stosuje się ją do towarów i usług związanych z transportem lotniczym i morskim, usługami transportu międzynarodowego, niektórych usług turystycznych.

Stawki VAT: stosowanie stawek obniżonych

Ustawa zezwala ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych na określanie w rozporządzeniach stawek obniżonych dla określonych towarów i usług. Obecnie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, którego pełny tekst dostępny jest tutaj

Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04