Dokumenty
©thanomhd/Fotolia

Ile wynoszą stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Dokumenty
©thanomhd/Fotolia

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą 20, 10, 8,5, 5,5 oraz 3%, i zależą od rodzaju wykonywanej działalności. Z tej formy rozliczania podatku dochodowego mogą skorzystać tylko podatnicy, którzy w roku poprzednim nie przekroczyli przychodu o równowartości 150 000 euro.

Stawki ryczałtu: podstawa prawna

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest formą rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Jego cechą charakterystyczną jest to, że podatek liczy się nie od dochodów, a od przychodów. Tę formę rozliczenia mogą wybrać przedsiębiorcy, którzy z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie osiągnęli w roku poprzednim przychód nieprzekraczający równowartości 150 000 euro, lub jeśli prowadzą działalność w formie spółki – przychód spółki nie przekroczył tego limitu.

Stawki ryczałtu są zróżnicowane i zależą od rodzaju prowadzonej działalności. Wymienione są w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a konkretnie w artykule 12 tej ustawy.

Stawki ryczałtu: ile wynoszą

20% to stawka ryczałtu od przychodów uzyskiwanych z działalności w zakresie wolnych zawodów, czyli lekarzy, stomatologów, weterynarzy, techników dentystycznych, felczerów, pielęgniarek, położnych, tłumaczy, korepetytorów.

  • 17% to stawka która obowiązuje przychody z wielu rodzajów działalności. Przykładowo jest to działalność parkingowa, hotelarska, fotograficzna, pośrednictwa w handlu hurtowym, organizacji wyjazdów turystycznych.
  • Stawka 10% obowiązuje przy zbyciu praw majątkowych lub nieruchomości. Dotyczy to np. dóbr, które nie zostały zaliczone do środków trwałych ze względu na okres użytkowania krótszy niż rok czy zbycia spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w nim.
  • Stawka 8,5% dotyczy działalności usługowych, np. gastronomicznych w zakresie sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów z powierzonych materiałów, świadczenia usług wychowania przedszkolnego, najmu, dzierżawy, prowizji z umowy komisu i in.
  • 5,5% - dotyczy przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub przewozów ładunku taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, prowizji ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, znaczków pocztowych i in.
  • 3% - z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem napojów powyżej 1,5% alkoholu, usług związanych z produkcją zwierzęcą, sprzedaży ryb przez rybaków, ze sprzedaży nabytych produktów i towarów.

Powyżej podano jedynie przykłady działalności, których dotyczą określone stawki. Pełny katalog tych działalności jest dość długi, i można go znaleźć w ustawie.

Więcej na temat podatki rynek pracy porady prawne
Przeładuj

Julia Wieniawa szczerze o swoich obawach związanych z "Tańcem z gwiazdami"? "To jest najgorsze..."

zobacz 01:01