kalkulator z dokumentami
©vinnstock/Fotolia

Sprzedaż wysyłkowa – kiedy jest zgodna z prawem?

kalkulator z dokumentami
©vinnstock/Fotolia

Sprzedaż wysyłkowa, jak każda inna sprzedaż, powinna być odpowiednio dokumentowana – paragonem lub fakturą, które kupujący powinien otrzymać. Jeśli wysyłka następuje do innego kraju na terytorium UE i przekroczono limit obrotów sprzedaży na terytorium tego kraju – wówczas należy opłacać VAT w tym kraju, a nie w Polsce.

Sprzedaż wysyłkowa: dokument sprzedaży

W związku ze sprzedażą należy wystawić dokument sprzedaży i przekazać go kupującemu. W przypadku przeprowadzania transakcji z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej, a więc z konsumentami, nie mamy obowiązku wystawiania faktury. Obowiązek taki powstaje zawsze wtedy, kiedy klient sobie tego zażyczy. Jeśli więc nie zgłosił takiego żądania – należy do wysyłanego przedmiotu dołączyć paragon z kasy fiskalnej, chyba, że jesteśmy zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy.

 

Wysyłanie paragonu wraz z towarem nie jest jednak działaniem prawidłowym, jeśli zapłata następuje przy odbiorze paczki. Wówczas sprzedaż powinna zostać zewidencjonowana przy odbiorze, wtedy bowiem następuje płatność. Wtedy paragon powinien zostać dostarczony kolejną przesyłką. Rozwiązaniem może być wystawianie za każdym razem faktury, którą można dołączyć również wtedy, gdy płatność następuje przy odbiorze, i zachowanie paragonu wraz z kopią faktury.

Sprzedaż wysyłkowa: VAT

Krajowa sprzedaż wysyłkowa wiąże się z koniecznością wykazania podatku VAT w okresie, w którym dokonano dostawy towaru. Jeśli jednak zapłata miała miejsce wcześniej – obowiązek podatkowy powstaje wraz z jej otrzymaniem.

 

Sposób rozliczenia sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju – czyli do innego państwa UE, kiedy adresatem jest przedsiębiorstwo niebędące czynnym podatnikiem VAT i nierozliczające wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów bądź osoba fizyczna – zależy od wysokości obrotów z dostaw na rzecz podmiotów z określonego kraju. Poszczególne państwa ustalają limity sprzedaży wysyłkowej (35 000 do 100 000 euro). Jeśli sprzedaż w danym roku wynosi więcej niż ustalony limit – podatnik ma obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT w kraju do którego kierowane są wysyłki, i tam opłacać ten podatek. Podobnie wysyłający towary z innego kraju na terytorium Polski po osiągnięciu ustalonego limitu będą podlegać podatkowi VAT w Polsce.

Sprzedaż wysyłkowa: koszty wysyłki

Sprzedaż wysyłkowa wiąże się również z obowiązkiem rozliczenia kosztów wysyłki. Zarówno cena towaru, jak i koszt wysyłki stanowią przychód z działalności gospodarczej. Opłata za przesyłkę stanowi koszt uzyskania przychodu.

Sprzedaż wysyłkowa: zwrot towaru

Jeżeli następuje zwrot towaru, bo paczka nie została odebrana, wówczas transakcja powinna zostać anulowana, a zapłata zwrócona kupującemu. Jeśli sprzedaż została zewidencjonowana kasą fiskalną, to należy dokonać wpisu do rejestru korekt kasy, a wartość sprzedaży zmniejszyć o wartość towaru.

 

Jeśli zaś towar został zwrócony przez klienta – korekta powinna nastąpić zgodnie z datą, w której sprzedający otrzymał towar z powrotem. Sporządza się protokół zwrotu, do którego załącza się paragon, który powinien zostać zwrócony razem z towarem.

 

Jeśli była wystawiona faktura, to korekty również dokonuje się z datą zwrotu. Obniżyć przychód można jednak dopiero wraz z otrzymaniem potwierdzenia odbioru korekty.

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Julia Wieniawa szczerze o swoich obawach związanych z "Tańcem z gwiazdami"? "To jest najgorsze..."

zobacz 01:01