chłopak z dziewczyną na przejażdżce samochodem
Image by LifetimeStock.com

Jak sprzedać samochód firmowy?

chłopak z dziewczyną na przejażdżce samochodem
Image by LifetimeStock.com

Sprzedaż samochodu firmowego wiąże się z powstaniem obowiązków podatkowych. Należy zapłacić podatek dochodowy, chyba, że samochód został wycofany z działalności przed sześcioma laty.

 

Sprzedaż samochodu wpisanego do ewidencji środków trwałych wiąże się z odzyskaniem części wkładu,  jeśli pojazd nie został dotychczas w pełni zamortyzowany. Suma nieodpisanych jeszcze odpisów amortyzacyjnych stanowi bowiem koszt uzyskania przychodu.

Samochód firmowy: sprzedaż

Samochód firmowy zwykle wpisany jest do ewidencji środków trwałych firmy, co związane jest z jego amortyzacją. Jeśli chcemy sprzedać taki samochód, należy pamiętać o konsekwencjach, jakie z tego powodu powstają – w zakresie podatku VAT i podatku dochodowego.

Sprzedaż samochodu firmowego: jak wygląda?

Sprzedaż samochodu firmowego wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego, jako że kwota, jaką otrzymujemy za samochód, stanowi przychód firmy. Można oczywiście od tej kwoty odliczyć koszty uzyskania tego przychodu. Stanowić go będzie niezamortyzowana część wartości auta. Oznacza to, że jako koszt uzyskania przychodu odliczymy tę część wartości auta, która nie uległa dotychczas amortyzacji. Jeśli jednak samochód jest już w pełni zamortyzowany, to podatek dochodowy należy odprowadzić od jego pełnej wartości.

 

Gdy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT, a sprzedaż przypada w okresie korekty, który jest zależny od wartości samochodu (60 lub 12 miesięcy), to powinien on przy sprzedaży auta wystąpić o korektę tego podatku. Dokonanie korekty w tym okresie daje możliwość odliczenia tej części podatku, która nie stanowiła kwoty podatku naliczonego. Natomiast po upływie okresu korekty nie ma możliwości nieodliczonego VAT-u zaliczyć do podatku naliczonego.

 

Aby uniknąć zapłaty podatku dochodowego, należy przed sprzedażą auta wycofać go z działalności gospodarczej na potrzeby prywatne. Jest to czynność nieodpłatna, dlatego nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego. Jeśli jednak zdecydujemy się sprzedać samochód w ciągu sześciu lat od wycofania go z działalności, wówczas będziemy zobowiązani opłacić ten podatek. Warunkiem więc jego uniknięcia jest, po pierwsze wycofanie go z działalności gospodarczej, po drugie – odczekanie sześciu lat.

 

Również jednak w sytuacji bezpłatnego przekazania samochodu powstają obowiązki na gruncie podatku VAT. Trzeba więc być gotowym na jego opłacenie, jeśli wcześniej przysługiwało prawo do odliczenia tego podatku.

 

Można też przekazać samochód nieodpłatnie w formie darowizny – jest to również czynność nieodpłatna, więc nie spowoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Powstanie wówczas obowiązek opłacenia podatku od spadków i darowizn przez osobę obdarowaną. Jeśli jednak darujemy samochód osobie najbliższej – wówczas może ona nie płacić tego podatku, jeśli zgłosi darowiznę w ciągu 6 miesięcy. Po otrzymaniu darowizny osoba obdarowana może sprzedać auto. Trzeba jednak pamiętać, że organ podatkowy może dochodzić przed sądem unieważnienia tych czynności jako pozornych, dążących do obejścia przepisów podatkowych.

Więcej na temat porady prawne
Przeładuj

Kuchnie gwiazd. Minimalizm u Siwiec, przepych u Przetakiewicz. A Szelągowska? Połączyła dwa nietypowe kolory

zobacz 00:55