Ręce
Image by Lifetimestock.com

Spółki handlowe różnią się między sobą ze względu na to, na jakiej bazie powstają – czy są to osoby wspólników, czy kapitał, który oni wnoszą. W przypadku spółek osobowych wspólnicy ponoszą pełną odpowiedzialność finansową, a wspólnicy w spółkach kapitałowych odpowiadają do wysokości wkładu.

Najważniejsze różnice między spółką osobową a kapitałową

Istnieje wiele różnic pomiędzy spółkami kapitałowymi i osobowymi. Najważniejsze z nich są następujące:

  • Do utworzenia spółki osobowej potrzeba co najmniej dwóch wspólników, natomiast w sytuacji, gdy jeden z nich rezygnuje – spółka przestaje istnieć. W przypadku spółek kapitałowych spółkę może utworzyć tylko jeden wspólnik;
  • W spółkach osobowych skład personalny nie może się zmienić (z wyjątkiem spółek komandytowo-akcyjnych), natomiast w spółkach kapitałowych nie ma przeszkód, by dokonać dowolnych zmian;
  • W spółkach osobowych wspólnicy odpowiadają za jej zobowiązania osobiście, całym swoim majątkiem, również osobistym. Natomiast w przypadku spółek kapitałowych odpowiedzialność za zobowiązania ogranicza się do wysokości włożonego kapitału;
  • W spółkach osobowych sprawy spółki prowadzone są osobiście przez wspólników, którzy reprezentują spółkę na zewnątrz. Natomiast w spółkach kapitałowych powołuje się w tym celu specjalne organy, takie jak zarząd czy rada nadzorcza;
  • Spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną, w przeciwieństwie do spółek osobowych;

W przypadku spółek osobowych nie ma wymagań w kwestii wysokości kapitału zakładowego.

 

Utworzenie spółek kapitałowych zależy od istnienia takiego kapitału, którego minimalna wysokość jest określona prawnie – 5 000 zł dla spółek z o.o., 100 000 zł dla spółek akcyjnych;

Istnieją różnice w kwestii formy opodatkowania – o ile w spółkach osobowych to wspólnicy są podatnikami, to mogą oni wybrać formę opodatkowania według skali podatkowej (18 i 32%) lub podatkiem liniowym w wysokości 19%, to spółki kapitałowe opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 19%, a także opodatkowany jest zysk wspólników, również w wysokości 19%.

Więcej na temat prawo pracy porady prawne