zmartwiona kobieta
Image by LifetimeStock.com

Kiedy jest możliwe skrócenie okresu wypowiedzenia?

zmartwiona kobieta
Image by LifetimeStock.com

Skrócenie okresu wypowiedzenia, który określony jest w kodeksie pracy w zależności od rodzaju umowy, jest możliwe z wyjątkowych powodów – przez pracodawcę, lub za porozumieniem stron. Pracownik może skrócić okres wypowiedzenia, jeśli został powołany na inne stanowisko w drodze konkursu.

Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę

Jednostronne skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę dotyczyć może dotyczyć tylko okresu trzymiesięcznego, a więc pracowników, którzy zatrudnieni są w firmie co najmniej 3 lata. Musi to być umowa na czas nieokreślony. Do okresu trzech lat pracy wlicza się jednak okres zatrudnienia tego pracownika na okres próbny i na czas określony.

 

Pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia pracownikowi, który jest zatrudniony na czas nieokreślony, z trzech miesięcy do jednego, w sytuacji zgłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub innych przyczyn niedotyczących pracowników.

 

W przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia przysługuje pracownikowi odszkodowanie. Wynosi ono kwotę wynagrodzenia, które należałoby się pracownikowi za okres zatrudnienia, o który stosunek pracy uległ skróceniu.

Skrócenie okresu wypowiedzenia na podstawie zgodnej woli stron

Skrócenie okresu wypowiedzenia może nastąpić też na podstawie zgodnej woli stron stosunku pracy. Wciąż to jednak jest wypowiedzenie umowy przez pracownika lub pracodawcę – jedna ze stron musi złożyć wypowiedzenie, proponując skrócony jego okres. Druga strona musi się na to zgodzić. Możliwe jest określenie szczególnych warunków takiego wypowiedzenia, np. wypłata odpowiedniego odszkodowania.

Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracownika

Pracownik może więc, w celu skrócenia okresu wypowiedzenia, zaproponować pracodawcy taki termin. Pracodawca musi na to jednak wyrazić zgodę.

 

Okres wypowiedzenia pracownika może być również skrócony z trzech miesięcy do jednego miesiąca, jeśli został on powołany na inne stanowisko w wyniku konkursu. Zależy to od woli pracownika. Skutki takiego rozwiązania umowy są takie, jakby umowa została rozwiązana przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Więcej na temat rynek pracy porady prawne
Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04