kobieta trzymająca pieniądze
©blanche/Fotolia

Ile wynosi składka na Fundusz Pracy i kiedy jest opłacana?

kobieta trzymająca pieniądze
©blanche/Fotolia

Składki na Fundusz pracy opłacane są w całości przez pracodawcę w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki, czyli wynagrodzenia brutto. Istnieją jednak sytuacje, gdy składka na Fundusz Pracy nie musi być odprowadzana.

Składka na Fundusz Pracy: ile wynosi?

Składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki, czyli wynagrodzenia brutto pracownika. Przy ustalaniu wysokości składki na Fundusz Pracy nie ma zastosowania ograniczenie podstawy wymiaru do kwoty trzydziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tak jak to się ma w przypadku składki emerytalnej czy rentowej. Liczy się ją więc od pełnej wartości podstawy, czyli wynagrodzenia, bez względu na jego wysokość.

Składka na Fundusz Pracy: kiedy jest opłacana?

Składka na Fundusz Pracy opłacana jest w pełnym wymiarze przez płatnika składek, czyli pracodawcę, pracownik nie ponosi więc jej kosztów.

 

Składkę na Fundusz Pracy należy odprowadzać za pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenie oraz za współpracujące z nimi osoby, za osoby wykonujące pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, a także w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych – za ich członków.

 

Natomiast nie trzeba płacić składek na Fundusz Pracy:

  • za osoby, które osiągnęły wiek 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni),
  • za osoby, które wracają z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego – przez 36 miesięcy od powrotu do pracy,
  • za osoby zatrudnione po ukończeniu 50. roku życia, które 30 dni przed zatrudnieniem były obecne w ewidencji bezrobotnych – przez okres 12 miesięcy,
  • za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych którzy nie ukończyli 30. roku życia – przez 12 miesięcy,
  • jeśli pracodawca zatrudnia pracowników tylko w oparciu o umowę zlecenia – nie zatrudnia nikogo w oparciu o umowę o pracę,
  • jeśli kwota wynagrodzenia pracownika nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia (80% tej kwoty w przypadku pierwszego roku zatrudnienia).

Więcej na temat umowy porady prawne
Przeładuj

Klaudia El Dursi szczerze o uczestnikach "Hotelu Paradise": "Cwaniactwo i sojusze!"

zobacz 01:47