Kobieta ze starannym manicure pracuje na laptopie.
Pixabay/Foundry /CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Jakie wydatki wlicza się do kosztów uzyskania przychodu?

Kobieta ze starannym manicure pracuje na laptopie.
Pixabay/Foundry /CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Samozatrudnienie umożliwia korzystanie z wielu ulg, np. z możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu. Wydatki poniesione podczas prowadzenia firmy wpływają na wysokość podatku dochodowego – im większe wydatki są uwzględnione w rozliczeniu, tym mniejszy podatek trzeba zapłacić. Warto więc wiedzieć, jakie wydatki można wliczyć w koszty uzyskania przychodu, bo ich wysokość wpływa na wysokość podatku.

Po co odlicza się koszty uzyskania przychodu?

Obliczanie kosztów uzyskania przychodu jest jednym z etapów rozliczania podatku dochodowego. Przedsiębiorca musi zapłacić urzędowi skarbowemu kwotę, którą wylicza się odejmując od całkowitego przychodu firmy koszty, jakie zostały poniesione, żeby ten przychód uzyskać. W interesie przedsiębiorcy jest, aby mógł odliczyć jak największą część poniesionych wydatków. Trzeba jednak pamiętać o tym, że każdy z nich musi być przed urzędem skarbowym udokumentowany – rachunkiem, fakturą VAT lub umową kupna-sprzedaży. Poza tym udowodniony musi zostać ścisły związek poniesionego kosztu z działalnością firmy. To powoduje, że nie wszystkie koszty można odliczyć.

Co można wliczyć w koszty uzyskania przychodu?

Przedsiębiorca ma bardzo dużo możliwości odliczenia kosztów przychodu, zarówno tych poniesionych w wyniku zakupu środków trwałych (od kwoty 3500 zł netto), jak i pokrycia kosztów niematerialnych. Do pierwszej grupy należy zakup całego sprzętu biurowego (np. drukarek, biurek, faksów), a także podręczników, książek i czasopism związanych z działalnością firmy. W określonych przypadkach w koszty uzyskania przychodu można wliczyć zarejestrowany na firmę samochód. Profil działalności musi wówczas wymagać służbowego środka transportu. Do kosztów niematerialnych można natomiast zaliczyć m.in.:

  • wynajęcie lokalu,
  • opłaty za media,
  • usługi firm sprzątających, remontowych, wykończeniowych,
  • usługi księgowe, prawnicze, kurierskie itp.
  • szkolenia i kursy dla pracowników,
  • odsetki od kredytów firmowych.


Warto starać się o wliczenie czynszu i rachunków za media w koszty uzyskania przychodu nawet, jeśli siedziba biura mieści się w prywatnym domu. Wówczas też można odzyskać część wydanych na opłaty środków, wymaga to jednak wcześniejszego wyliczenia procentowego, jak dużą powierzchnię w domu zajmuje biuro.

Czego nie można odliczyć od kosztów uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodu mają swoje ograniczenia i mogą być zakwestionowane przez urząd skarbowy, jeśli okaże się, że mają charakter pozorny. Bezpośrednim celem wszystkich wydatków kwalifikujących się do odliczenia musi być: uzyskanie przychodu, zabezpieczenie go lub zachowanie jego źródła. Pełną listę wydatków, których nie można odliczyć od kosztów uzyskania przychodu zawiera ustawa o podatku dochodowym dla osób fizycznych. Firma nie może otrzymać zwrotu m.in. za kaucje, utracone zaliczki, grzywny, kary, odszkodowania, podatki, wpłaty na fundusze i składki na rzecz organizacji.  

Więcej na temat świadczenia prawo pracy
Przeładuj

Kto pierwszy powiedział "kocham"? Oliwia czy Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Zdradzili, jak wyglądała ta wyjątkowa chwila

zobacz 01:32