Naprawa rury
Image by Lifetimestock.com

Zasady wprowadzania ruchomego czasu pracy

Naprawa rury
Image by Lifetimestock.com

Ruchomy czas pracy polega na tym, że pracownicy zarówno rozpoczynają pracę, jak i kończą ją w danym dniu pomiędzy określonymi godzinami. Jednocześnie muszą zachować dobowy czy tygodniowy czas pracy. Rozwiązanie takie wymaga porozumienia z pracownikami.

Ruchomy czas pracy: na czym polega

Ruchomy czas pracy to system, w którym co do zasady dobowy i tygodniowy czas pracy się nie zmienia, lecz możliwe jest rozpoczynanie i kończenie pracy w określonym przedziale godzinowym.

Ruchomy czas pracy jest korzystną dla pracowników opcją. Mogą przychodzić do pracy pomiędzy wyznaczonymi godzinami – np. między 7 a 10, w zależności od ich osobistych preferencji. Od chwili, gdy przyjdą do pracy, muszą przepracować liczbę godzin zgodną z grafikiem, czyli przy pełnym etacie – 8 godzin dziennie. Muszą więc pozostawać w pracy, w takim przypadku, do 15-18.

Możliwa jest też druga opcja wprowadzenia ruchomego czasu pracy. Wówczas godziny pracy są ściśle ustalone, ale różnią się w zależności od dnia – np. w poniedziałek i środę pracownik pracuje w godzinach 7-15, w pozostałe dni tygodnia – 9-17.

Ruchomy czas pracy: zasady

1. Pracodawca, zezwalając pracownikom na pracę w ruchomych godzinach pracy, jest jednak zobowiązany do zapewnienia pracownikom zarówno dobowego, jak i tygodniowego czasu odpoczynku. Jest to odpowiednio 11 godzin na dobę i 35 godzin na tydzień.

2. Wprowadzenie ruchomego czasu pracy wiąże się też z obowiązkiem wprowadzenia odpowiedniego zapisu, regulującego tę kwestię, w układzie zbiorowym, umowie z zakładową organizacją związkową, lub, jeśli taka nie istnieje w danym zakładzie pracy, w umowie z przedstawicielami pracowników.

3. Ruchomy czas pracy może być również wprowadzony na życzenie konkretnego pracownika, na jego wniosek, jeśli jest to dla niego dogodne rozwiązanie. Takie postanowienie będzie wówczas dotyczyło tylko jego.

4. Wprowadzenie ruchomego czasu pracy nie stanowi zmiany umowy o pracę, nie ma więc potrzeby zastosowania wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy.

5. Wprowadzając ruchomy czas pracy w ramach równoważnego systemu czasu pracy, pracodawca może pozostawić do uznania pracownika zarówno godziny rozpoczynania pracy, jak i jej zakończenia w dany dzień. Wówczas to pracownik musi pilnować, aby przepracować ustalony czas pracy, ale i dbać o to, aby nie przekroczyć norm dotyczących dobowego i tygodniowego odpoczynku. Za przekroczenia te nadal odpowiadałby pracodawca.

6. Wprowadzenie ruchomego czasu pracy może wiązać się z zastrzeżeniem, że są godziny, w których pracownik musi przebywać w zakładzie pracy.

Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04