Dwóch mężczyzn wymienia uścisk dłoni
Pixabay/Antonin77/CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Kiedy warto rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron?

Dwóch mężczyzn wymienia uścisk dłoni
Pixabay/Antonin77/CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron to najprostszy sposób zakończenia stosunku pracy. Nie zawsze jednak porozumienie stron jest dogodne dla pracownika.

 

Procedura rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

 

Porozumienie stron to zgodne oświadczenie stron stosunku pracy, których wspólnym celem jest rozwiązanie umowy o pracę. Takie porozumienie rozwiązuje każdy rodzaj umowy o pracę. Choć forma pisemna nie jest wymagana przez kodeks pracy, zaleca się jej zachowanie – dokument może się okazać potrzebny do celów dowodowych. Całość procedury zawarcia porozumienia stron sprowadza się do złożenia przez obie strony oddzielnych oświadczeń woli, złożenia wspólnego oświadczenia woli w jednym dokumencie lub złożenia wniosku przez jedną ze stron i zaakceptowanie go przez drugą (wiążący jest podpis). Oczywistym warunkiem rozwiązania umowy tą metodą jest zgodność obydwu stron. Wbrew pozorom jednak zdarzają się nadużycia, zwłaszcza jeśli zwolnienie takie jest w interesie pracodawcy, a pracownik nie wie, czy może odmówić podpisu. Należy pamiętać, że zgoda na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jest dobrowolna. Pracownik, który dostaje do podpisania dokument o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron, nie musi go podpisywać i nie wiąże się to z naruszeniem żadnych praw pracowniczych. Skutki złożenia podpisu są nieodwołalne.

 

Jak powinien wyglądać dokument rozwiązujący umowę o pracę za porozumieniem stron?

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron musi zawierać formuły jasno wyrażające wolę zakończenia współpracy oraz dwa czytelne podpisy.: pracobiorcy i pracodawcy Nie ma obowiązku podawania przyczyn rozwiązania umowy, istotne jest natomiast wskazanie terminu, od którego umowa przestaje obowiązywać.

 

Porozumienie stron – kiedy się opłaca, a kiedy nie?

 

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest bardzo dogodne dla tych pracowników, którym zależy na szybkim zakończeniu stosunku pracy, bez konieczności zachowywania okresu wypowiedzenia. Najczęściej dotyczy to tych, którzy dostali inną ofertę pracy lub tych, od których szybkiego odejścia z firmy wymaga np. sytuacja rodzinna (jak choroba kogoś bliskiego, kto wymaga stałej opieki). Trzeba sobie jednak zdać sprawę z pułapek takiego rozwiązania umowy o pracę. Wiąże się ono m.in. z ograniczeniami dotyczącymi przyznania zasiłku dla bezrobotnych.

 

Rozwiązanie umowy o pracę a zasiłki i świadczenia

 

Przepisy uzależniają prawo do nabycia danego świadczenia od sposobu i przyczyny rozwiązania umowy o pracę. Na świadczenia przedemerytalne nie mogą liczyć ci, którzy zostali zwolnieni bez wykazania przyczyny. Przyczyna zwolnienia jest też kwestią kluczową przy staraniu się o odprawę – ustawa o tzw. zwolnieniach grupowych wyraźnie mówi, że do odpraw mają prawo tylko ci pracownicy, którzy zostali zwolnieni z przyczyn od siebie niezależnych.

 

Na zgodne zakończenie umowy o pracę powinni też uważać ci, którzy liczą na zasiłek dla bezrobotnych – po rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron na jego otrzymanie czeka się 6 miesięcy od momentu rejestracji w PUP-ie. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron przestają obowiązywać tzw. przepisy ochronne, które zabezpieczają np. kobiety ciężarne i osoby w wieku przedemerytalnym. W wielu sytuacjach korzystniejsza jest więc umowa z zachowaniem okresu wypowiedzenia.  

Więcej na temat umowy prawo pracy
Przeładuj

Ida Nowakowska obawia się o relacje po programie "Dance, Dance, Dance"! Już podpadła uczestnikom?

zobacz 02:22