zdenerwowana kobieta nad papierami
Image by LifetimeStock.com

Pracownica, która złożyła zbiorczy wniosek o wykorzystanie bezpośrednio po sobie urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego, ma prawo do rezygnacji z tego drugiego. Wniosek o rezygnację z urlopu rodzicielskiego musi jednak złożyć najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem pracy.

 

Po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje prawo do urlopu rodzicielskiego. Mogą z niego korzystać oboje rodzice dziecka. Po wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego przysługuje również urlop wypoczynkowy. Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego jest możliwa, choć wymaga uwzględnienia określonych terminów.

Urlop rodzicielski

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy) pracownik ma prawo do wykorzystania urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni, bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Urlop taki może być udzielony jednorazowo lub w maksymalnie trzech częściach, a każda z części nie może być krótsza niż 8 tygodni (art. 1821a § 1-2).

Wniosek o urlop rodzicielski

Są dwa sposoby na złożenie wniosku o urlop rodzicielski i od wyboru któregoś z nich będzie zależała późniejsza możliwość rezygnacji.

 

Zgodnie z artykułem 1791 Kodeksu pracy pracownica może złożyć nie później niż 14 dni po porodzie zbiorczy wniosek. W takim pisemnym wniosku prośba dotyczy udzielenia bezpośrednio po sobie: dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić taki wniosek.

 

Druga możliwość dotyczy osobnego składania wniosków o wyżej wymienione urlopy. Wówczas każdy z wniosków powinien być złożony na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu.

Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego

Zgodnie z artykułem 1793 Kodeksu pracy pracownica może w całości lub w części zrezygnować z prawa do wykorzystania urlopu rodzicielskiego w sytuacji, gdy złożyła wcześniej zbiorczy wniosek o urlop (tzn. o przyznanie bezpośrednio po sobie urlopów dodatkowego macierzyńskiego oraz rodzicielskiego). Wniosek dotyczący rezygnacji z całości lub części urlopu rodzicielskiego powinna ona złożyć przed przystąpieniem do pracy w terminie nie krótszym niż 14 dni. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić taki wniosek.

 

Korzystny dla pracowników-rodziców jest fakt, że korzystanie z urlopów rodzicielskich nie wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego, gdyż zarówno urlop macierzyński, jak i rodzicielski, traktowane są jako okres wydajnej pracy.