gotówka w ręku
©olejx/fotolia

Komu przysługuje i ile wynosi renta socjalna?

gotówka w ręku
©olejx/fotolia

Renta socjalna to świadczenie wypłacane z ZUS osobom pełnoletnim, które ze względu na stan zdrowia są niezdolne do pracy. Kwota renty socjalnej jest stała i wynosi 84% najniższej renty przysługującej niezdolnym do pracy. Można łączyć to świadczenie z rentą rodzinną.

Renta socjalna: komu przysługuje

Prawo do renty socjalnej przysługuje osobom, które przebywają na terytorium polskim, ale niekoniecznie mają obywatelstwo polskie. Mogą to być też cudzoziemcy przebywający w Polsce na pobyt stały, czasowy, oraz osoby które są uchodźcami, oraz będące obywatelami UE lub EFTA.

 

Jeśli zaś obywatel Polski przebywa czasowo poza terytorium kraju, na przykład ze względu na naukę za granicą, to nie traci prawa do renty socjalnej.

 

Renta socjalna przysługuje osobie, która:

  • jest pełnoletnia, oraz
  • jest całkowicie niezdolna do pracy, jeśli naruszenie sprawności organizmu powstało przed ukończeniem 18. roku życia, w trakcie nauki w szkole wyższej – do ukończenia 25. roku życia, lub w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej – bez względu na wiek.

Renta socjalna: ile wynosi

Renta socjalna przyznawana jest w stałej wysokości. Wynosi ona 84% kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. Jeśli osoba uprawniona do pobierania renty socjalnej ma równocześnie uprawnienie do renty rodzinnej która nie przekracza 200% najniższej renty socjalnej, to ma ona prawo do obydwu tych świadczeń. Łączna wysokość renty rodzinnej i renty socjalnej nie może przekraczać 200% kwoty najniższej renty przysługującej ze względu na całkowitą niezdolność do pracy.

Więcej na temat świadczenia porady prawne Renta
Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04