brunetka bawi się z dziewczynką
©Oksana Kuzmina/fotolia

Adopcja dziecka przez ojczyma lub macochę

brunetka bawi się z dziewczynką
©Oksana Kuzmina/fotolia

Przysposobienie dziecka jest możliwe, jeśli wyrażą na to zgodę rodzice dziecka. Ojczym lub macocha może przysposobić dziecko swojego małżonka także wtedy, jeśli drugi rodzic nie wyrazi zgody, ale nie przysługuje mu władza rodzicielska lub nie można go odnaleźć. Przysposobienie może być pełne lub niepełne.

Przysposobienie dziecka przez ojczyma lub macochę: kiedy jest możliwe

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, że dziecko można przysposobić tylko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Warunek ten jest spełniony, jeśli wniosek został złożony w tym terminie, a więc jeśli dziecko osiągnęło ten wiek w trakcie trwania postępowania, to i tak może dojść do przysposobienia. Co więcej, przysposobienie może nastąpić tylko dla dobra dziecka. Sąd nie orzeknie więc o przysposobieniu, jeśli uzna, że nie leży to w interesie dziecka.

 

Do przysposobienia dziecka, które ukończyło 13 lat, konieczna jest jego zgoda. Natomiast jeśli dziecko jest młodsze, to sąd i tak powinien wysłuchać jego zdania na ten temat, jeśli tylko ma ono odpowiednie rozeznanie w sprawie ze względu na swój wiek, stan zdrowia i stopień dojrzałości.

 

Przysposobienie dziecka współmałżonka gdy prawa rodzicielskie przysługują drugiemu rodzicowi dziecka możliwe jest tylko za jego zgodą. Nie ma konieczności uzyskania takiej zgody, jeśli nie jest znane miejsce pobytu drugiego rodzica. Co oczywiste, nie ma potrzeby uzyskania takiej zgody w sytuacji, jeśli osoba ta została przez sąd pozbawiona władzy rodzicielskiej. Jeśli uzyskanie takiej zgody nie jest możliwe z powodu uporu drugiego rodzica, można złożyć do sądu wniosek o pozbawienie go władzy rodzicielskiej.

Przysposobienie dziecka przez ojczyma lub macochę: rodzaje przysposobienia

Możliwe jest przysposobienie dziecka pełne oraz niepełne. Przysposobienie pełne oznacza, że ustają dotychczasowe więzy rodzinne dziecka i jego rodziny biologicznej, poza rodziną ze strony rodzica biologicznego, który wychowuje to dziecko razem z ojczymem czy macochą. Osoba przysposabiająca wchodzi na miejsce drugiego rodzica.

 

Przysposobienie niepełne polega na tym, że więź powstaje tylko między osobą przysposabiającą i przysposobioną. Rozciąga się później na dzieci pasierba. Nie ustają jednak jego więzi rodzinne z dotychczasową rodziną, na przykład babcią ze strony ojca pozbawionego władzy rodzicielskiej.

Przysposobienie dziecka przez ojczyma lub macochę: wniosek

W celu przysposobienia dziecka małżonka należy złożyć wniosek o przysposobienie. Kieruje się go do sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania przysposabiającego lub osoby, która ma zostać przysposobione. W sytuacji, gdy dziecko ma być przysposobione przez małżonka rodzica dziecka, w praktyce będzie to najczęściej ten sam sąd.

 

Aby sąd orzekł o przysposobieniu dziecka konieczna jest również zgoda tego rodzica, któremu przysługuje władza rodzicielska, a więc małżonka przyszłej macochy lub przyszłego ojczyma. Zgodę tej osoby oraz ewentualną zgodę drugiego małżonka, jak i inne dokumenty uzasadniające orzeczenie przysposobienia, należy załączyć do wniosku. We wniosku należy również określić, czy przysposobienie dziecka ma być pełne czy niepełne.

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Julia Wieniawa szczerze o swoich obawach związanych z "Tańcem z gwiazdami"? "To jest najgorsze..."

zobacz 01:01