kobieta zmartwiona siedzi przy stole
Image by LifetimeStock.com

Dlaczego się wypalamy? Osoby podatne na wypalenie zawodowe

kobieta zmartwiona siedzi przy stole
Image by LifetimeStock.com

Wypalenie zawodowe to zespół różnych objawów, które powstają w wyniku przeciążenia emocjonalnego i fizycznego, wywołanego przez stres występujący w miejscu pracy. Na negatywne konsekwencje tego stresu są szczególnie narażone osoby, których praca wymaga ciągłych i intensywnych kontaktów z innymi ludźmi np. z klientami, uczniami czy pacjentami.

 

Intensywne kontakty i konieczność nawiązywania wciąż nowych relacji nie są jedynymi przyczynami wypalenia zawodowego. Syndrom wypalenia zawodowego ma wpływ na funkcjonowanie nie tylko samego pracownika, ale całego przedsiębiorstwa.

Kiedy pojawia się wypalenie zawodowe?

Wypalenie zawodowe pojawia się w momencie, gdy:

  • praca przestaje przynosić satysfakcję,
  • pracownik przestaje rozwijać się zawodowo,
  • pracownik jest przeciążony obowiązkami,
  • pracownik dostaje zbyt odpowiedzialne lub zbyt trudne zadania,
  • lub wręcz przeciwnie – pracownik dostaje zbyt monotonne i zbyt łatwe zadania.

W jakim wieku przychodzi wypalenie zawodowe?

Proces wypalania zawodowego zależy także od wieku i stażu pracy – coraz częściej pojawia się u młodych (zarówno wiekiem jak i stażem) pracowników. Istnieje także związek między pracoholizmem a wypaleniem zawodowym – często dotyka osób, które w pełni oddawały się pracy nawet kosztem własnego czasu wolnego, a czasem także i odpoczynku i zdrowia. W sytuacji gdy nie widzą widocznych rezultatów swojego poświęcenia, rodzi się frustracja i rozczarowanie, a następnie poczucie bezsensu pracy. Objawy wypalenia zawodowego mają ogromny wpływ na relacje z bliskimi i codzienne funkcjonowanie. Łączą się z chronicznym wyczerpaniem.

Zawody, w których najczęściej pojawia się wypalenie zawodowe

Dużą grupę osób cierpiących na syndrom wypalenia zawodowego stanowią reprezentanci tzw. zawodów pomocowych (psycholodzy, pedagodzy, terapeuci), lekarze, nauczyciele, handlowcy i inni, których praca polega na ciągłej pracy z ludźmi.

Wypalenie zawodowe a płeć

Badania nad wypaleniem zawodowym pozwalają stwierdzić, że częściej ten syndrom dotyczy kobiet niż mężczyzn. Trudno powiedzieć, dlaczego płeć ma na to wpływ – być może wynika to z większej empatii, wrażliwości i labilności emocjonalnej. Z drugiej strony zawody pomocowe, czyli te szczególnie zagrożone wypaleniem, są reprezentowane głównie przez kobiety.

Więcej na temat rynek pracy porady prawne
Przeładuj

Ostatnie pożegnanie Pawła Królikowskiego. Zapamiętamy jego uśmiech i dobre serce!

zobacz 01:36