Banknoty polski złoty
Pixabay/e-gabi/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Przychód a dochód. Na czym polega różnica?

Banknoty polski złoty
Pixabay/e-gabi/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Przychód i dochód to dwa odrębne pojęcia. Przychód obejmuje łączną wartość sprzedanych dóbr, towarów i usług netto w okresie rozliczeniowym (np. dzień, miesiąc, rok). Dochód jest nadwyżką pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania.

Przychód, czyli łączna wartość dóbr, towarów i usług netto

Przychód to wpływ wartości lub korzyści materialnych, których rzeczywiste otrzymanie powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Przychód jest uzyskany bądź należny w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, pracy nakładczej, pracy wykonywanej na podstawie stosunku służbowego oraz z nieruchomości (także z jej sprzedaży). Przychodem najczęściej jest łączna wartość sprzedaży towarów, dóbr i usług netto w okresie rozliczeniowym. W świetle przepisów prawa podatkowego i zasad rachunkowości wyróżnia się przychody: operacyjne, ze sprzedaży i finansowe. Wysokość przychodów przedsiębiorstwa nie jest odzwierciedleniem jego rzeczywistej sytuacji finansowej. Jednym z głównych jej wyznaczników jest dochód.

Koszty uzyskania przychodu

W celu uzyskania przychodu z określonego źródła podatnik musi ponieść wydatki – koszty uzyskania przychodu. Koszty uzyskania dochodu to takie wydatki, które:

  • mają bezpośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie może mieć wpływ na wielkość przychodu;
  • pośrednio wpływają na uzyskanie przychodów – nie można wykazać, że określony wydatek posłużył uzyskaniu przychodu;
  • wydatki, które pozwalają podatnikowi na utrzymanie źródła przychodów i czerpanie z niego przychodów utrzymujących się na niezmienionym poziomie.

 

Koszty uzyskania przychodu ponoszą podatnicy, którzy mają własną działalność gospodarczą oraz ci, którzy są zatrudnieni, np. na podstawie umowy o pracę.

 

W przypadku uzyskiwania przychodów ze stosunku pracy, ze stosunku służbowego, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy koszty uzyskania przychodu są ustalone kwotowo:

 

Miesięcznie

Rocznie

Z tytułu

102,25 zł

Nie więcej niż 1227 zł

Uzyskiwanie przychodów z jednego zakładu pracy

102,25 zł (w każdym zakładzie pracy)

Nie więcej niż 1840,77 zł (niezależnie w ilu zakładach pracownik uzyskiwał przychód)

Przychody są uzyskiwane równocześnie z więcej niż z jednego zakładu pracy

127,82 zł

Nie więcej niż 1533,84 zł

Miejsce zamieszkania (stałego lub czasowego) jest położone poza miejscowością, w jakiej znajduje się siedziba zakładu pracy, a podatnik nie pobiera dodatku za rozłąkę

127,82 zł

Łącznie nie więcej niż 2300,94 zł (niezależnie w ilu zakładach pracownik uzyskiwał przychód)

Przychód jest uzyskiwany z więcej niż jednego zakładu pracy, a siedziba zakładu jest położona poza miejscowością zamieszkania podatnika (stałego lub czasowego), a podatnik nie pobiera dodatku za rozłąkę

 

Koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% mogą być naliczone od:

  • przychodów uzyskiwanych z działalności polskich arbitrów, którzy uczestniczą z partnerami zagranicznymi w procesach arbitrażowych;
  • przychodów uzyskiwanych z działalności artystycznej, naukowej, literackiej, oświatowej, publicystycznej i trenerskiej wykonywanej osobiście (także z tytułu udziału w konkursach naukowych, uprawiania sportu, przychodów sędziów prowadzących zawody sportowe i stypendiów sportowych);
  • przychodów uzyskanych z tytułu wykonywania usług – na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia – uzyskiwane jedynie od osoby, która prowadzi działalność gospodarczą; osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej; jednostki organizacyjnej, która nie ma osobowości prawnej; posiadacza nieruchomości, które pomieszczenia są wynajmowane;
  • przychodów osób, którym organ władzy bądź administracji (państwowej lub samorządowej) zlecił wykonanie czynności, np. przychody biegłych sądowych, przychody z tytułu uczestnictwa w komisjach powołanych przez organy władzy bądź administracji.

 

Koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% (w przypadku osób, których roczny dochód nie przekroczy limitu 42 764 zł) naliczane są od:

  • przychodów uzyskanych z tytułu korzystania z praw autorskich (przez twórców) oraz wykonawców i artystów z praw pokrewnych;
  • przychodów uzyskanych z tytułu zapłaty za przeniesienie prawa własności projektu wynalazczego, znaku towarowego, topografii układu scalonego bądź wzoru zdobniczego przez pierwszego właściciela;
  • przychodów uzyskanych z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa własności projektu wynalazczego, znaku towarowego, topografii układu scalonego bądź wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji.

Nadwyżka pomiędzy przychodem, a kosztami jego uzyskania, czyli dochód

Dochód to różnica pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania. Jest zależny od przychodu. Dochód może powstać tylko, gdy powstanie przychód, a koszty poniesione w celu zdobycia dochodu będą niższe od kwoty przychodu. Różne podmioty w odrębny sposób wyliczają dochód przez siebie uzyskiwany np. dla osób fizycznych dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania w roku podatkowym.  

Więcej na temat podatki prawo pracy porady prawne
Przeładuj

W niedzielę wybierzemy też pierwszą damę! Kim są i czym zajmują się żony kandydatów na prezydenta?

zobacz 03:19