książka papierów
Image by LifetimeStock.com

Umowa o dzieło: przeniesienie praw autorskich

książka papierów
Image by LifetimeStock.com

Przeniesienie praw autorskich w umowie o dzieło pozwala zamawiającemu swobodnie korzystać z zamówionego utworu – rozpowszechniać go, wykonywać i pokazywać publicznie. Może on po prostu na dziele swobodnie zarabiać. Konieczne jest zamieszczenie w umowie postanowienia o przeniesieniu praw autorskich.

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich: przedmiot

Umowa o dzieło to umowa rezultatu, co oznacza, że przewiduje wykonanie określonego przedmiotu. Może dotyczyć również stworzenia utworu, co jest związane z koniecznością przeniesienia na nabywcę tego dzieła, czyli zamawiającego, praw autorskich lub licencji, aby mógł on z tego utworu korzystać. Przedmiotem takiej umowy może być utwór muzyczny, literacki, naukowy czy artystyczny.

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich: postanowienie umowy

Strony umowy o dzieło powinny określić w niej sposoby wykorzystania przez zamawiającego stworzonego utworu. Przeniesienie praw autorskich wiąże się z możliwością zwielokrotniania utworu, utrwalania go, obrotu oryginałem i egzemplarzami, swobodnym wykorzystaniem: publicznym wykonaniem, odtworzeniem, wyświetleniem, udostępnianiem itd.

 

Jeśli w umowie nie zamieszczono postanowienia o przeniesieniu praw autorskich, to pozostają one po stronie twórcy dzieła. Aby zamawiający mógł swobodnie korzystać z utworu i dowolnie nim dysponować, konieczne jest zawarcie w umowie o dzieło postanowienia o przeniesieniu praw autorskich. Trzeba więc w postanowieniach umowy zawrzeć stwierdzenie, że zamawiający nabywa prawa autorskie do utworu stworzonego przez wykonawcę umowy. Należy również określić moment przejścia praw autorskich na zamawiającego.

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Czy nowy Quebonafide podoba się Natalii Szroeder? Piosenkarka zdobyła się na szczere wyznanie

zobacz 01:33