mężczyzna przegląda papiery
©Andrey Popov/fotolia

Przejście na VAT – kiedy i jak się zarejestrować?

mężczyzna przegląda papiery
©Andrey Popov/fotolia

Przejście na VAT jest konieczne, jeśli przekraczamy limit sprzedaży, wynoszący 150 000 zł. Można przejść na VAT dobrowolnie, jeśli dojdziemy do wniosku, że nam się to opłaci. Aby zarejestrować się jako czynny podatnik VAT, należy złożyć formularz VAT-R w odpowiednim dla prowadzenia działalności urzędzie skarbowym, lub w urzędzie gminy – razem z wnioskiem o aktualizację wpisu w CEIDG.

Przejście na VAT: kiedy?

Podatnicy zwolnieni z VAT muszą co miesiąc kontrolować, czy nie utracili zwolnienia ze względu na przekroczenie limitu łącznej wartości sprzedaży. Aktualnie limit ten wynosi 150 000 zł rocznie. Rejestracja jako czynny podatnik VAT może się opłacić również przedsiębiorcom, którzy nie przekroczyli tego limitu – firmy chętniej współpracują bowiem z płatnikami VAT, jeśli same są VAT-owcami. Poza tym opłaca się zostać czynnym płatnikiem VAT, jeśli w naszej działalności generujemy duże koszty pozapłacowe, jak również wtedy, gdy sprzedajemy na rzecz podmiotów zagranicznych – mimo wystawiania faktur ze stawką 0% lub „np” nadal możemy odliczać VAT z faktur kosztowych.

Przejście na VAT: jak się zarejestrować?

Aby przejść na VAT, należy wypełnić formularz VAT-R. Należy to uczynić do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc od którego chcielibyśmy stać się czynnym płatnikiem VAT. Jeśli przekraczamy limit sprzedaży w ciągu roku podatkowego – zgłoszenia trzeba dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym dokonana sprzedaż doprowadzi do przekroczenia limitu zwolnienia ze względu na obrót.

 

Formularz złożyć należy w odpowiednim urzędzie skarbowym – jest to urząd właściwy ze względu na główne miejsce prowadzenia działalności, podane w CEIDG. Formularz można złożyć razem z wnioskiem o zmianę wpisu w CEIDG. W systemie elektronicznym złożyć VAT-R w ten sposób mogą jedynie przedsiębiorcy dysponujący bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Mały podatnik (sprzedaż do 1200000 euro w roku poprzednim) może wybrać metodę kasową rozliczania się.

 

Można wybrać rozliczanie miesięczne lub kwartalne. To pierwsze wymaga więcej pracy, jednak pozwala korzystniej rozłożyć koszty – przelewy kwartalne będą oczywiście wyższe. Rozliczanie kwartalne jest jednak korzystne ze względu na odroczenie płatności podatku, warto się więc zastanowić, które z nich będzie dla nas bardziej korzystne.

 

Rejestracja dla celów VAT obecnie jest bezpłatna. Wcześniej za wniosek należało uiścić 170 zł opłaty.

Urząd potwierdza zgłoszenie poprzez wydanie decyzji administracyjnej – VAT-5. Nie jesteśmy zobowiązani jej odbierać, jeśli jednak chcemy uzyskać potwierdzenie rejestracji, musimy złożyć wniosek o jego wydanie. W tej sytuacji będziemy zobligowani zapłacić wspomniane 170 zł.

 

Podatnicy, którzy utracili zwolnienie z VAT lub dobrowolnie z niego zrezygnowali, jednak chcieliby do niego wrócić, mogą to uczynić dopiero po upływie pełnego roku kalendarzowego funkcjonowania jako czynni podatnicy VAT. 

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04