kobieta zdziwiona wezwaniem do zapłaty
©Robert Kneschke/fotolia

Przedsądowe wezwanie do zapłaty: jak sporządzić i czemu służy?

kobieta zdziwiona wezwaniem do zapłaty
©Robert Kneschke/fotolia

Przedsądowe wezwanie do zapłaty kieruje się do dłużnika, który opóźnia się z zapłatą. Jest ostatnim krokiem przed skierowaniem sprawy do sądu. Jeśli dłużnik podporządkuje się wezwaniu, pozwoli to zaoszczędzić czas i koszty związane z dochodzeniem roszczeń w sądzie.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty: kiedy?

Ostateczne przesądowe wezwanie do zapłaty kieruje się do dłużnika, który uchyla się od spłaty długu. Wymaganiem jest, aby dłużnik opóźniał się z zapłatą. Jest to pismo, które sporządza się przed wniesieniem pozwu do sądu. Często na skutek zniesienia takiego pisma dłużnik spłaca swoje zobowiązania, co pozwala zaoszczędzić obu stronom czas i koszty postępowania sądowego.

 

Trzeba pamiętać o tym, że aby wstąpić na drogę sądową, wierzytelność musi być wymagalna. Jeśli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony i nie wynika z natury zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po zażądaniu tego przez wierzyciela. Temu właśnie służy przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty: co powinno zawierać?

Przesądowe wezwanie do zapłaty powinno zawierać:

  • oznaczenie daty oraz miejscowości,
  • nagłówek: „Przedsądowe wezwanie do zapłaty”, „Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty” itp.
  • oznaczenie wierzyciela,
  • oznaczenie dłużnika – imię, nazwisko i adres,
  • określenie żądań – jaka kwota powinna zostać uiszczona (wraz z podaniem odsetek za zwłokę), w jakim terminie, na jakiej podstawie – np. na podstawie zawartej wcześniej umowy, z zaległej faktury VAT itd.,
  • zagrożenie sądem – należy zaznaczyć, że w razie nieuiszczenia opłaty wierzyciel wniesie sprawę do sądu,
  • pod pismem należy się podpisać,
  • należy również wyszczególnić załączniki, jakie dołączamy do pisma, a które służą uzasadnieniu żądania.

Pismo takie najlepiej wysłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, aby mieć dowód jego nadania i doręczenia dłużnikowi. Jeśli dłużnik nie odbierze pisma w terminie 14 dni od pozostawienia przez listonosza pierwszego awizo – wówczas powstaje domniemanie doręczenia pisma.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty: odwołanie dłużnika

Dłużnik może odwołać się od naszego wezwania do zapłaty. Powinien sporządzić takie pismo podobnie jak sporządza się wezwanie do zapłaty, podając argumenty przemawiające na jego korzyść.

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Klaudia El Dursi szczerze o uczestnikach "Hotelu Paradise": "Cwaniactwo i sojusze!"

zobacz 01:47