ojciec podnosi syna na rękach
Image by LifetimeStock.com

Prawo do dziecka po rozwodzie – zmiana prawa

ojciec podnosi syna na rękach
Image by LifetimeStock.com

Prawa do dziecka po rozwodzie stanowią jeden z głównych konfliktów, z którymi muszą zmierzyć się małżonkowie. Do niedawna, przepisy stanowiły, że w spornej sytuacji to sąd wydaje ostateczną decyzję i w praktyce zwykle pozostawia dziecko przy matce. Po zmianie przepisów na pierwszym miejscu stawiane jest porozumienie między rodzicami.

Rozwód a dziecko: orzeczenie sądu

Gdy rodzice dziecka rozwodzą się, a przysługiwała im dotychczas władza rodzicielska na równi, o tym, kto będzie sprawował opiekę nad dzieckiem po rozwodzie, decyduje sąd. W wyroku rozwodowym orzeka on o tym, które z rodziców będzie miało władzę rodzicielską, i w jakiej wysokości oboje rodzice zobowiązani są ponosić koszty utrzymania dziecka. Sąd uwzględnia zgodny wniosek rodziców. Natomiast gdy zgodnego wniosku brak – sąd rozstrzyga o tym, w jaki sposób władza rodzicielska będzie wykonywana wspólnie, oraz o prawie do kontaktów z dzieckiem. Może pozostawić władzę rodzicielską jednemu z rodziców, a drugiemu ją ograniczyć.

Rozwód a dziecko: nowe przepisy

Przepisy dotyczące praw do dziecka po rozwodzie zmieniły się zupełnie niedawno – 29 sierpnia 2015 roku. Przed tą zmianą sąd co do zasady sam mógł decydować o tym, któremu z rodziców pozostawić władzę rodzicielską, a któremu ją ograniczyć. Pozostawiał ją na równi obojgu rodziców w sytuacji, gdy byli zgodni co do tego. W praktyce zwykle pozostawiał dziecko przy matce.

 

Obecnie rodzice powinni przede wszystkim porozumieć się co do wychowania dziecka. Dopiero w braku takiego porozumienia o przyznaniu władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców a ograniczeniu jej drugiemu orzeka sąd według swojego uznania. Co więcej, na zgodny wniosek rodziców dziecka sąd nie orzeka o utrzymywaniu przez nich kontaktów z dzieckiem. Rodzice powinni sami dojść w tym względzie do porozumienia. Porozumienie takie powinno być sporządzone na piśmie. Sąd uwzględni je, jeśli jest zgodne z dobrem dziecka. Zasadą jest także, że rodzeństwo powinno wychowywać się razem. Może się jednak zdarzyć, że dobro poszczególnych wspólnych dzieci będzie przemawiać za ich rozłączeniem.

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04