Zakupy w torbach
Pixabay/kaboompics/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Kiedy mamy prawo zwrócić kupiony towar – prawa konsumenta a interes sprzedawcy

Zakupy w torbach
Pixabay/kaboompics/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Zwrot towaru zakupionego w sklepie stacjonarnym nie zawsze jest możliwy. Prawa konsumenta dopuszczają go tylko wtedy, kiedy sprzedający wyraża na to zgodę. Inaczej jest w przypadku sprzedaży na odległość, np. przez internet. W tym przypadku konsument w określonym terminie może odstąpić od umowy, czyli zwrócić towar, i otrzymać zwrot kosztów.

Czy można zwrócić towar bez wad kupiony w sklepie stacjonarnym?

Jeśli kupiliśmy jakiś przedmiot w sklepie stacjonarnym, a towar nie ma wad, możemy go zwrócić lub wymienić tylko wtedy, kiedy sprzedawca wyraził na to zgodę. Zgodę można wynegocjować od sprzedającego i zawsze warto spróbować ją uzyskać. Dobrze jest poprosić też o to, żeby sprzedający potwierdził ją na piśmie, np. na odwrocie paragonu.

Czy można zwrócić wadliwy towar kupiony w sklepie stacjonarnym?

Jeśli kupiliśmy przedmiot w sklepie stacjonarnym i okazał się on wadliwy lub niezgodny z umową, możemy złożyć reklamację. Na ogół konsument ma dwie możliwości reklamowania wadliwego lub niezgodnego z umową towaru. Pierwsza możliwość to reklamacja w ramach udzielonej przez sprzedawcę gwarancji. Drugą jest złożenie reklamacji na mocy prawa niezgodności towaru z umową.

 

Sprzedawca nie ma obowiązku udzielania gwarancji na towar. Jeśli jednak udziela jej, to ewentualną reklamację można złożyć na określonych przez niego warunkach. Zazwyczaj w ramach gwarancji możliwa jest jednak wymiana wadliwego egzemplarza towaru na inny, dobry lub naprawa wadliwego towaru na koszt sprzedawcy, a nie jego zwrot.

 

Możliwość powołania się na niezgodność towaru z umową obowiązuje zawsze z mocy prawa, przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy. Wadę lub niezgodność z umową trzeba zgłosić do 2 miesięcy po zauważeniu jej. Towar niezgodny z umową to taki:

  • który nie nadaje się do celu, do którego tego rodzaju towar jest zwykle używany,
  • którego właściwości nie odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju,
  • który nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym tego rodzaju towaru, wynikającym z zapewnień sprzedawcy lub producenta (zamieszczonym np. w folderze informacyjnym, w reklamie),
  • który został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony przez sprzedawcę albo przez kupującego, jeśli ten postępował zgodnie z instrukcją otrzymaną przy sprzedaży.

 

W każdej z wymienionych wyżej sytuacji kupujący ma prawo zażądać, aby towar został naprawiony lub wymieniony. Jeśli jednak naprawa lub wymiana jest niemożliwa, wiąże się ze zbyt dużymi kosztami lub naraża klienta na niedogodności, ma on prawo poprosić o obniżenie ceny albo odstąpić od umowy i zażądać zwrotu pieniędzy.

Czy możemy zwrócić towar kupiony przez internet?

Jeśli kupiliśmy coś na odległość (np. w sklepie internetowym) lub poza lokalem przedsiębiorstwa (np. od akwizytora), to na odstąpienie od umowy mamy 14 dni. Ten termin liczony jest od dnia, w którym otrzymaliśmy towar. Trzeba wtedy na piśmie poinformować sprzedającego o odstąpieniu od umowy i przesłać mu to oświadczenie. Oświadczenie powinno zostać przesłane tradycyjną pocztą, chyba że sprzedający wyraził zgodę na przesłanie go pocztą elektroniczną. W ciągu 14 dni od odebrania towaru powinniśmy też odesłać go do sprzedającego. Ponosimy wtedy tylko koszty odesłania towaru. Sprzedający musi w ciągu 14 dni zwrócić kupującemu pieniądze zapłacone za towar wraz z kosztami przesyłki (ale bez kosztów odesłania towaru). W tym przypadku nie musimy podawać przyczyny zwrotu towaru.

Więcej na temat zakupy gwiazd prawo
Przeładuj

W "Hotel Paradise": Łukasz chciał rozbić kulę! "Miałem przygotowaną chamską zagrywkę"

zobacz 01:23