Elegancko ubrana kobieta dyskutuje z mężczyzną nad ważynym projektem w pracy.
©21. Anton Gepolov/Fotolia.com

Zjawisko szklanego sufitu utrudnia kobietom awans zawodowy

Elegancko ubrana kobieta dyskutuje z mężczyzną nad ważynym projektem w pracy.
©21. Anton Gepolov/Fotolia.com

Zjawisko szklanego sufitu, określane również mianem ruchomych schodów, jest niewidzialną barierą, utrudniającą kobietom awans zawodowy. Związane jest ono ze stereotypowymi rolami społecznymi: matki i gospodyni domowej. Dobrym sposobem na „rozbicie” szklanego sufitu jest uwierzenie w swoje możliwości i zbudowanie wysokiego poczucia własnej wartości poprzez rozwój osobisty. Warto zainteresować się szkoleniami podnoszącymi kwalifikację oraz programami coachingowymi.

 

Utrudnianie awansu zawodowego ze względu na płeć jest niezgodne z prawem. Dyskryminacja kobiet jest bardzo często spotykana na rozmowach kwalifikacyjnych, na których padają pytana o: stan cywilny, posiadanie dzieci oraz plany dotyczące przyszłego życia rodzinnego. Pracodawca lub osoba przeprowadzająca rekrutację nie ma prawa zadawać tego typu pytań.

Rozwój osobisty: szkolenia podnoszące kwalifikacje i programy coachingowe

Dobrym sposobem na walkę ze zjawiskiem szklanego sufitu jest udowodnienie swoich kompetencji oraz tego, że płeć w żaden sposób nie wpływa na jakość wykonywanej pracy. Można to zrobić biorąc udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje. Dobrym rozwiązaniem jest również skorzystanie z programów coachinowych, dzięki którym można poznać siebie i zbudować wysokie poczucie własnej wartości.

Sprzeciwianie się seksizmowi i dyskryminacji ze względu na płeć

Ważnym aspektem w walce ze zjawiskiem ruchomych schodów jest piętnowanie tego typu zachowań. Dyskryminacja ze względu na płeć i seksizm (pogląd, że mężczyźni są lepsi od kobiet) w miejscu pracy są niezgodne z prawem. Dlatego należy reagować na wszystkie ich przejawy, wśród których można wymienić, m.in.: wyraźne utrudnianie kobietom awansu, zadawanie pytań o sprawy prywatne oraz za przyznawanie kobietom niższego wynagrodzenia od mężczyzn za wykonywanie takich samych obowiązków. Dobrym sposobem na walkę ze szklanym sufitem jest odwoływanie się do przepisów prawnych, gwarantujących równość kobiet i mężczyzn w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym (art. 33 Konstytucji RP). Warto zainteresować się także rządowymi programami na rzecz przeciwdziałania barierom awansu.

Profesjonalna postawa w miejscu pracy

Skutecznym rozwiązaniem w walce z dyskryminacją płciową w miejscu pracy jest zachowanie profesjonalnej postawy poprzez unikanie wszystkich cech, które (na mocy stereotypu) przypisywane są kobietom. Wśród nich można wymienić, m.in.: nadmierną emocjonalność, popadanie w konflikty, plotkarstwo i brak konsekwencji w działaniu. 


Więcej na temat psychologia pracy prawo pracy
Przeładuj

Rafał Brzozowski miał jedno marzenie związane z Krzysztofem Krawczykiem! Podjął nawet pierwsze próby

zobacz 00:48