kobieta z gotówką w ręku
©Piotr Marcinski/fotolia

Pracownicze Plany Kapitałowe powstały, aby pomóc Polakom w oszczędzaniu na emeryturę i wesprzeć istniejący system emerytalny. Ustawa dotyczące PPK została podpisana 19 listopada 2018 roku, a już od lipca tego roku pierwsi pracodawcy przystąpią do systemu. Specjalne konta pozwalają na odkładanie oszczędności, które będą wypłacane po przejściu na emeryturę. Jakie są główne zasady PPK, ile wynoszą składki i czy można z tego zrezygnować?

 

Pracownicze Plany Kapitałowe - co to jest?

 

PPK to powszechny system gromadzenia oszczędności dla wszystkich zatrudnionych, którzy płacą składki ZUS. Będzie to prywatne konto, na którym będziemy zbierać środki na własną emeryturę. Przystąpienie do programu będzie dobrowolne dla pracowników i obowiązkowe dla pracodawców.

Plany Kapitałowe zostały stworzone w odpowiedzi na niekorzystne trendy demograficzne - są reformą systemu emerytalnego w Polsce. System ma zapewnić godziwą emeryturę dla każdego pracującego obywatela.

 

Pracownicze Plany Kapitałowe - główne założenia

 

  1. Pieniądze wpłacane na konto mają charakter prywatny i podlegają prawie dziedziczenia.
  2. Przystąpienie do programu jest dobrowolne dla pracowników i obowiązkowe dla pracodawców.
  3. Pieniądze na konto spływają z 3 źródeł: od pracodawców, pracowników i państwa.
  4. Zapisy są automatyczne, ale pracownik może zrezygnować z programu.
  5. Ze środków można skorzystać w określonym wieku bez dodatkowych kosztów, najpierw wypłacając 25% kwoty, następnie 75% kwoty w 120 miesięcznych ratach.
  6. System jest skierowany do każdego pełnoletniego Polaka pracującego i płacącego składki ZUS.

 

Kiedy PPK wejdzie w życie?

 

Ustawa zakłada, że Pracownicze Plany Kapitałowe wejdą w życie w kilku etapach. Przepisy obowiązują od 1 stycznia 2019 roku, jednakże pierwsze podmioty przystąpią do niego dopiero w lipcu 2019 roku.

Harmonogram przystępowania firm do PPK

  • Lipiec 2019 - największe przedsiębiorstwa, zatrudniające 250 osób lub więcej.
  • Styczeń 2020 - firmy od 50 do 249 osób.
  • Lipiec 2020 - zatrudniający od 20 do 49 pracowników.
  • Styczeń 2021 - reszta firm.

Czy można zrezygnować z PPK?

 

Każdy pracownik między 18 a 54 r.ż. będzie zapisywany do PPK automatycznie, jednak w każdej chwili może zrezygnować. Zrezygnować z dokonywania wpłat można poprzez złożenie pisemnej deklaracji u swojego pracodawcy.

Jest jednak możliwość ponownego dołączenia do systemu. Tak na prawdę pracownik w każdej chwili może ponownie przystąpić do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dodatkowo obowiązkiem każdego pracodawcy będzie informowanie pracownika po 4 latach o ponownych pobieraniu składek. Pracownik będzie więc musiał co 4 lata podpisywać stosowne oświadczenie rezygnacji z PPK.

 

Wysokość składek na Pracownicze Plany Kapitałowe

 

Wpłaty finansowane przez osoby zatrudnione

Wpłata podstawowa to 2% wynagrodzenia, wyliczane z kwoty brutto.  Dodatkowo każdy może dobrowolnie zdeklarować dodatkowe wpłaty do 2% wynagrodzenia brutto. Zatem największa zdeklarowana składka wynosi 4%.

Wpłaty finansowane przez pracodawców

Przystąpienie do systemu przez pracodawców jest obowiązkowe. Muszą oni wpłacać minimum 1,5% wynagrodzenia brutto. Dodatkowo mogą zupełnie dobrowolnie wpłacać do 2,5%. Maksymalna wpłata na konto jest zatem taka sama jak osoby zatrudnionej - 4%.

Wpłaty ze skarbu państwa

Dopłaty ze strony państwa nie są uzależnione od wysokości zarobków. Dodatkowo, aby je otrzymać trzeba spełnić wszystkie kryteria określone w ustawie. Istnieją dwa rodzaje wpłaty - powitalna, która jest jednorazowa i wynosi 250 zł i roczna w wysokości 240 zł.

 

W jakim wieku środki PPK będą wypłacane?

 

Środki zgromadzone na koncie PPK będą wypłacane po osiągnięciu 60 r.ż. Ustalony próg obowiązuje zarówno kobiety, jak i mężczyzn.

 

 

Więcej na temat prawo Emerytura