grupa ludzi dyskutujących o pracy
Image by LifetimeStock.com

Połączenie urlopu macierzyńskiego z dodatkową pracą

grupa ludzi dyskutujących o pracy
Image by LifetimeStock.com

Urlop macierzyński można połączyć z pracą. Zasiłek macierzyński może, ale nie musi się zmienić – zależy to od formy zatrudnienia.

 

Kobieta w trakcie urlopu macierzyńskiego może zdecydować się na dodatkową pracę. Jej forma i wymiar zależeć będą od tego, czy korzysta z podstawowego czy dodatkowego wymiaru urlopu macierzyńskiego.

Wymiar urlopu macierzyńskiego jest ustanowiony przepisami

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy) pracownicy po urodzeniu dziecka przysługuje urlop macierzyński oraz dodatkowy urlop macierzyński. Ich wymiar uzależniony jest od liczby urodzonych dzieci, np. kobiecie, która urodziła jedno dziecko, przysługuje 20 tygodniu urlopu macierzyńskiego, natomiast tej, która urodziła dwoje dzieci – 31 tygodni (art. 180 § 1). Kiedy kobieta wykorzysta podstawowy urlop macierzyński, może skorzystać również z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Wymiar tego urlop wynosi do 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i do 8 tygodniu, gdy kobieta urodziła więcej niż jedno dziecko (art. 1821 § 1).

Dodatkowa praca na podstawowym urlopie macierzyńskim

W Kodeksie pracy nie ma regulacji dotyczących zatrudnienia pracownicy, która jest w trakcie urlopu macierzyńskiego, zatem przyjmuje się, że ustawodawca nie pozwala na taką sytuację. Kobieta, która korzysta z podstawowego wymiaru urlopu macierzyńskiego nie może zatem podjąć zatrudnienia u swojego dotychczasowego pracodawcy na mocy umowy o pracę. Ale może skorzystać z dodatkowego zatrudnienia u swojego dotychczasowego lub innych pracodawców na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia). Podjęcie zatrudnienia na mocy umowy cywilnoprawnej nie powoduje utraty prawa do zasiłku macierzyńskiego.

Podjęcie zatrudnienia na dodatkowym urlopie macierzyńskim

Przepisy Kodeksu pracy jasno regulują sytuację podjęcia pracy w trakcie trwania dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Można połączyć urlop z pracą u tego samego pracodawcy, ale w wymiarze nieprzekraczającym połowy pełnego wymiaru czasu pracy (art. 1821 § 5). Pracownik, który chce podjąć zatrudnienie, powinien złożyć pracodawcy stosowny wniosek najpóźniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem pracy, a pracodawca, jeśli nie ma przeciwwskazań organizacyjnych, powinien ten wniosek uwzględnić (art. 1821 § 6). Możliwość ta wiąże się z proporcjonalnym zmniejszeniem wysokości pobieranego zasiłku macierzyńskiego.

 

Jeśli w okresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego podjęte zostanie zatrudnienie na mocy umowy cywilnoprawnej, nie spowoduje utraty prawa do zasiłku macierzyńskiego, ani jego pomniejszenia.

 

Kobieta, która decyduje się na podjęcie dodatkowego zatrudnienia, powinna pracować w takim wymiarze godzin, który nie będzie kolidował z podstawowym celem przebywania na urlopie macierzyńskim, czyli z opieką nad dzieckiem.


Więcej na temat rynek pracy prawo pracy
Przeładuj

Blanka Lipińska pilnuje Barona na planie "The Voice of Poland"?! Zobaczcie, co na to Baron!

zobacz 00:39