Mężczyzna maluje ścianę na beżowo
©Halfpoint/fotolia

Praca na czarno, czyli praca nielegalna. Bez umowy nie ma świadczeń

Mężczyzna maluje ścianę na beżowo
©Halfpoint/fotolia

Praca na czarno to nielegalna praca, w której pracownik nie posiada umowy z pracodawcą określającej warunki zatrudnienia. Uważa się, że nielegalne zatrudnienie niesie spore ryzyko dla pracodawcy, ale też i pracownika.

Czym jest praca na czarno?

Praca na czarno jest wtedy, kiedy pracodawca zatrudnia osoby i nie potwierdza warunków umowy na piśmie (nie zwiera umowy o pracę, umowy zlecenia ani umowy o dzieło). Pracownik pracuje na czarno i otrzymuje wynagrodzenie bez żadnych świadczeń. Pracodawca przyjmując nowego pracownika nie zgłasza tego do ubezpieczenia społecznego, a zatrudniony nie powiadamia urzędu pracy. Pracodawca często powierza pracę cudzoziemcom, którzy nie posiadają zezwolenia na pracę w przypadkach gdy jest ono wymagane.

Praca na czarno - konsekwencje dla pracownika

Osoba która jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna, podejmując pracę na czarno i nie powiadamiając o tym powiatowego urzędu pracy w ciągu 7 dni podlega karze grzywny. Kara wynosi od 500 do 5000 zł. Bezrobotny powinien powiadomić urząd pracy o podjęciu zatrudnienia lub pracy zarobkowej, a także o założeniu działalności gospodarczej oraz o innych okolicznościach, które powodują utratę statusu bezrobotnego.

Praca na czarno - konsekwencje dla pracodawcy

Pracodawca może ponieść o wiele poważniejsze konsekwencje niż pracownik. Dla wielu z pracodawców zatrudnienie pracownika na czarno to jedyna możliwość, aby firma przetrwała. Pracodawca ma obowiązek zgłosić pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i to on ponosi koszty z tym związane. W przypadku pracy na czarno tego nie robi. Jeśli zdarzy się kontrola i inspektor pracy stwierdzi, że pracodawca nie zawarł z pracownikiem umowy pisemnej może nałożyć mandat w wysokości do 2 tysięcy złotych. Jeśli pracodawca już wcześniej dostał mandat za nielegalne zatrudnianie pracowników i dalej postępuje tak samo, kolejna kara może wynieść do 5 tysięcy złotych. Inspektor może skierować sprawę do sądu i jeśli ten wyda wyrok, o ukaraniu pracodawcy za naruszenie praw pracowniczych mandat może wynieść od 1 do 30 tysięcy złotych. Dodatkowo Zakład Ubezpieczeń Społecznych może ukarać pracodawcę grzywną w wysokości do 5 tysięcy złotych za nieodprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne. Przy zatrudnianiu na czarno istnieje też zawsze podejrzenie, że zostały naruszone przepisy podatkowe dotyczące podatku dochodowego. Państwowa Inspekcja Pracy zawiadamia o naruszeniu przepisów prawa właściwe organy, a przede wszystkim urząd skarbowy. Zatrudnienie osoby nielegalnie związane jest także z nieodprowadzaniem podatku za pracujących na czarno. Więcej na temat prawo pracy porady prawne
Przeładuj

Klaudia El Dursi jest faworyzowana w "Top Model"? Jurorka show odpowiada na zarzuty internautów

zobacz 01:04