żołnierz w mundurze salutujący
Image by LifetimeStock.com

Czym jest powszechny obowiązek obrony i kogo dotyczy?

żołnierz w mundurze salutujący
Image by LifetimeStock.com

Powszechnemu obowiązkowi obrony podlegają wszyscy obywatele, którzy są zdolni pełnić służbę wojskową. Ważny jest w tym wypadku wiek i stan zdrowia.

Czym jest powszechny obowiązek obrony?

Powszechnemu obowiązku obrony podlegają wszyscy obywatele Polski, którzy są zobowiązani do pełnienia służby wojskowej, służby w obronie cywilnej, uczestnictwa w samoobronie ludności, wykonywania świadczeń na rzecz obrony i pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych. Obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają osoby, które ze względu na stan zdrowia nie są zdolne do tej służby, a także obywatele polscy którzy są jednocześnie obywatelami innego państwa, jeśli stale mieszkają poza granicami Polski. W czasie pokoju w Polsce nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej. Zniesiono także obowiązek odbywania przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów wyższych szkół.

Na czym polega powszechny obowiązek obrony?

Powszechny obowiązek obrony polega na pełnieniu służby wojskowej, wykonywaniu obowiązków wynikających z nadanych przydziałów kryzysowych i przydziałów mobilizacyjnych. Powszechny obowiązek obrony polega na pełnieniu służby w obronie cywilnej, uczestnictwie w szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa, odbywaniu ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji i udziale w samoobronie ludności.

 

Obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają kobiety w ciąży, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 8, osoby chore, osoby, które są niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym i samodzielnej egzystencji, a także osoby, które mają znaczny stopień niepełnosprawności i ci, którzy opiekują się i wspólnie mieszkają z osobą niepełnosprawną. Wszyscy obywatele polscy, którzy są pełnoletni podlegają rejestracji prowadzonej na potrzeby kwalifikacji wojskowej. Prowadzenie rejestracji nie wymaga osobistego uczestnictwa, zgody czy powiadomienia danej osoby. Jedynie w czasie wojny i w przypadku ogłoszenia mobilizacji Rada Ministrów może wprowadzić obowiązek osobistego zgłoszenia się do rejestracji. 

Więcej na temat prawo pracy porady prawne
Przeładuj

Tak wygląda grób Pawła Królikowskiego rok po śmierci. Rodzina jest bezsilna. Chcą postawić mu pomnik, ale jest problem

zobacz 00:43