żołnierz w mundurze salutujący
Image by LifetimeStock.com

Czym jest powszechny obowiązek obrony i kogo dotyczy?

żołnierz w mundurze salutujący
Image by LifetimeStock.com

Powszechnemu obowiązkowi obrony podlegają wszyscy obywatele, którzy są zdolni pełnić służbę wojskową. Ważny jest w tym wypadku wiek i stan zdrowia.

Czym jest powszechny obowiązek obrony?

Powszechnemu obowiązku obrony podlegają wszyscy obywatele Polski, którzy są zobowiązani do pełnienia służby wojskowej, służby w obronie cywilnej, uczestnictwa w samoobronie ludności, wykonywania świadczeń na rzecz obrony i pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych. Obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają osoby, które ze względu na stan zdrowia nie są zdolne do tej służby, a także obywatele polscy którzy są jednocześnie obywatelami innego państwa, jeśli stale mieszkają poza granicami Polski. W czasie pokoju w Polsce nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej. Zniesiono także obowiązek odbywania przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów wyższych szkół.

Na czym polega powszechny obowiązek obrony?

Powszechny obowiązek obrony polega na pełnieniu służby wojskowej, wykonywaniu obowiązków wynikających z nadanych przydziałów kryzysowych i przydziałów mobilizacyjnych. Powszechny obowiązek obrony polega na pełnieniu służby w obronie cywilnej, uczestnictwie w szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa, odbywaniu ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji i udziale w samoobronie ludności.

 

Obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają kobiety w ciąży, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 8, osoby chore, osoby, które są niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym i samodzielnej egzystencji, a także osoby, które mają znaczny stopień niepełnosprawności i ci, którzy opiekują się i wspólnie mieszkają z osobą niepełnosprawną. Wszyscy obywatele polscy, którzy są pełnoletni podlegają rejestracji prowadzonej na potrzeby kwalifikacji wojskowej. Prowadzenie rejestracji nie wymaga osobistego uczestnictwa, zgody czy powiadomienia danej osoby. Jedynie w czasie wojny i w przypadku ogłoszenia mobilizacji Rada Ministrów może wprowadzić obowiązek osobistego zgłoszenia się do rejestracji. 

Więcej na temat prawo pracy porady prawne
Przeładuj

Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie są razem? Instagram mamy Łukasza wskazuje na coś innego...

zobacz 01:14