mężczyzna wydający drugiemu polecenie
Image by LifetimeStock.com

Kiedy można odmówić wykonania polecenia służbowego?

mężczyzna wydający drugiemu polecenie
Image by LifetimeStock.com

Pracownik może odmówić wykonania polecenia służbowego, którego wykonanie skutkowałoby stworzeniem zagrożenia zdrowia i życia jego lub innych osób.

 

Kodeks pracy (zobacz: tekst ustawy) definiuje jako jeden z podstawowych obowiązków pracownika sumienne i staranne wykonanie powierzonej pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonego. Jednak polecenia te muszą być zgodne z przepisami prawa i umowy o pracę (art. 100 § 1).

Przepisy BHP

Pracownik ma prawo odmówić wykonania polecenia służbowego i powinien o tym niezwłocznie powiadomić przełożonego w sytuacji, gdy warunki pracy niezgodne są z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy wręcz odmówić wykonania polecenia, gdy mogłoby ono spowodować bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika lub innych osób (art. 210 § 1). Pracownik w takiej sytuacji nie może ponieść niekorzystnych dla niego konsekwencji z tytułu odmowy wykonania polecenia służbowego

Polecenie niezgodne z prawem

Jeśli pracodawca wydaje polecenie, którego wykonanie skutkowałoby złamaniem prawa, pracownik nie tylko może, ale wręcz powinien odmówić wykonania takiego polecenia służbowego. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego bezkrytyczne wykonywanie przez pracownika bezprawnych poleceń przełożonego może uzasadniać nawet wypowiedzenie umowy o pracę, a za wykonanie takich nakazów może grozić podwładnemu również odpowiedzialność karna. Jeśli pracownik ma wątpliwości co do prawnych konsekwencji wykonania polecenia służbowego, może poprosić przełożonego na przykład o wydanie polecenia na piśmie, tak, aby w razie konieczności, istniał dowód na bezprawne polecenie służbowe.

Kobieta w okresie ciąży

Pod szczególną ochroną prawną znajdują się kobiety w okresie ciąży, zatem pracodawca powinien przestrzegać zasad Kodeksu pracy dotyczących traktowania pracownic w ciąży. Jeśli pracodawca łamie przepisy Kodeksu pracy i wydaje sprzeczne z nim polecenie służbowe (na przykład bez zgody pracownicy zleca jej delegację poza stałe miejsce pracy określone w umowie), kobieta ma prawo odmówić wykonania polecenia służbowego sprzecznego z przysługującymi jej prawami.

 

Jeśli zatem przełożony wydaje polecenia służbowe, które są: niezgodne z prawem (nie tylko prawem pracy, ale także cywilnym czy karnym) lub z umową o pracę zawartą z pracownikiem (na przykład zupełnie niezwiązane z zakresem obowiązków), jak i oczywiście nieuwzględniające zasad BHP – pracownik ma prawo odmówić wykonania polecenia i nie będzie narażony z tego powodu na zwolnienie dyscyplinarne.

Więcej na temat rynek pracy prawo pracy
Przeładuj

Syn Małgorzaty Rozenek jest najpopularniejszym dzieckiem na Instagramie!

zobacz 02:22