gotówka obok kalkulatora
©shou1129/fotolia

Kiedy występują podwyższone koszty uzyskania przychodu i ile wynoszą?

gotówka obok kalkulatora
©shou1129/fotolia

Podwyższone koszty uzyskania przychodu występują wówczas, gdy pracownik dojeżdża do zakładu pracy do innej miejscowości, a także wtedy, gdy jest zatrudniony w więcej niż jednym miejscu. Koszty te wpływają na wysokość opłacanego podatku dochodowego.

Podwyższone koszty uzyskania przychodu: kiedy występują?

Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów następuje, jeśli pracownik uzyskuje dochód z więcej niż jednego stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej. Zwiększają się również wtedy, kiedy pracownik zatrudniony jest na podstawie jednego lub większej liczby takich stosunków i zamieszkuje stale lub czasowo poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Warunkiem jest również to, aby nie otrzymywał on tak zwanego dodatku za rozłąkę oraz aby pracodawca nie zwracał kosztów przejazdu..

 

Podwyższenie kosztów uzyskania przychodu w przypadku dojazdu do pracy w innej miejscowości może nastąpić zarówno na podstawie udokumentowanych wydatków na te przejazdy, do określonego limitu, jak i na podstawie imiennych biletów na przejazd koleją, autobusami, czy środkami komunikacji miejskiej.

Aby pracodawca mógł zastosować wyższe koszty uzyskania przychodów, pracownik musi złożyć o to odpowiedni wniosek. Oświadczenie jest skuteczne do czasu jego odwołania przez pracownika. Oświadczenie pracownika nie ma wpływu na koszty ponoszone przez pracodawcę. Ma natomiast wpływ na wysokość zaliczki PIT, która jest wówczas niższa, i całorocznego podatku dochodowego podatnika.

Podwyższone koszty uzyskania przychodu: ile wynoszą

Podwyższone koszty uzyskania przychodów stosuje się do ustalonego limitu.

 

Z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej jest to 111,25 zł, rocznie nie więcej niż 1335 zł, natomiast przy większej liczbie podstaw zatrudnienia jest to kwota 111,25 zł za każdy z tych stosunków, ale nie więcej niż 2002,05 zł rocznie.

 

W przypadku dojazdu do zakładu pracy do innej miejscowości, w sytuacji pozostawania w jednym stosunku służbowym, stosunku pracy, spółdzielczym stosunku pracy oraz pracy nakładczej koszt uzyskania przychodu wynosi 139,06 zł, rocznie nie więcej niż 1668,72 zł, natomiast jeśli pracownik dojeżdża do pracy i związany jest więcej niż jednym stosunkiem pracy, stosunkiem służbowym itd. – wówczas koszt uzyskania przychodu z każdego z tych stosunków wynosi również 139,06 zł, ale rocznie nie więcej niż 2502,56 zł. 

Więcej na temat prawo pracy porady prawne
Przeładuj

Julia Wieniawa szczerze o swoich obawach związanych z "Tańcem z gwiazdami"? "To jest najgorsze..."

zobacz 01:01