pieniądze leżą na dokumentach
©ewakubiak/fotolia

Podatkowa księga przychodów i rozchodów: podstawowe informacje

pieniądze leżą na dokumentach
©ewakubiak/fotolia

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest dokumentem służącym do ewidencji operacji gospodarczych przedsiębiorstwa. Prowadzona jest w celach podatkowych i jej prowadzenie musi być zgłoszone naczelnikowi odpowiedniego urzędu skarbowego. Może być prowadzona w formie zeszytu lub w formie elektronicznej, na przykład w programie Excel.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów: czym jest

Podatkowa księga przychodów i rozchodów, czyli KPiR, to dokument służący do ewidencji operacji gospodarczych w uproszczonej formie. Księguje się w niej:

  • wszelkie przychody,
  • zakupy towarów i materiałów oraz koszty uboczne związane z tymi zakupami,
  • wydatki, czyli wynagrodzenia oraz wszystkie inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W KPiR zapisuje się daty, w których nastąpiły konkretne przychody i koszty, ich opisy, kwoty, oraz komentarze i uwagi do tych operacji. Każde zanotowane zdarzenie gospodarcze posiada swój numer porządkowy.

 

Księga przychodów i rozchodów jest dokumentem stworzonym w celach podatkowych. Na podstawie wpisów w niej umieszczonych dokonuje się ustalenia podstawy opodatkowania.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów: kto jest obowiązany ją prowadzić?

KPiR muszą prowadzić:

  • osoby fizyczne, które nie prowadzą ksiąg handlowych i osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako formę opodatkowania przychodu wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy;
  • spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie, które nie prowadzą ksiąg handlowych i których przychody netto ze sprzedaży oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 1 200 000 euro.

Aby zostać zwolnionym z prowadzenia księgi przychodów i rozchodów należy złożyć wniosek w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, w którym obowiązek prowadzenia księgi byłby wyłączony. Jest to możliwe ze względu na stan zdrowia osoby prowadzącej działalności gospodarczą, jej wiek, a także ze względu na rodzaj i rozmiar tej działalności.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów: forma elektroniczna

Formularz księgi przychodów i rozchodów, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów, można pobrać w Internecie. Stanowi on załącznik do tego rozporządzenia.

 

KPiR może być prowadzona również w formie elektronicznej. W takiej sytuacji podatnik musi posiadać instrukcję obsługi użytkowanego programu, musi zapewnić możliwość natychmiastowego wglądu do danych oraz możliwość ich drukowania, a także musi przechowywać zapisane dane na magnetycznych nośnikach informacji, do czasu ich wydrukowania. Do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów można wykorzystać tabelę programu Excel lub specjalny program komputerowy stworzony do tego celu.

 

Na koniec każdego miesiąca należy sporządzić wydruk zapisów zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów.

Więcej na temat podatki porady prawne
Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04