dłonie zaciskające się
©peshkov/Fotolia

Ile wynosi podatek od umowy o dzieło?

dłonie zaciskające się
©peshkov/Fotolia

Zawarcie umowy o dzieło wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego. Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 18%, a oblicza się ją po odjęciu od kwoty brutto kosztów uzyskania przychodu.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek ten należy opłacić od każdej zawartej umowy o dzieło, szczegółowe zasady rozliczania są jednak różne w zależności od konkretnego przypadku. Płaci się go od dochodu – jest to przychód pomniejszony o koszty. Koszt uzyskania przychodu wynosi zasadniczo 20%, a 50% w przypadku, gdy w grę wchodzi kwestia rozporządzania prawami autorskimi. Stawka podatku, który należy opłacić do odpowiedniego Urzędu Skarbowego, to 18%, a wraz ze wzrostem dochodu powyżej ustalonej kwoty – 32%.

Wyliczenie podatku od umowy o dzieło

Aby wyliczyć wysokość podatku, jaki powinniśmy zapłacić od umowy o dzieło, oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego z tytułu takiej umowy, należy wykonać następujące czynności:

  • Od kwoty brutto należy odliczyć 20 lub 50% kosztów uzyskania przychodu,
  • Od kwoty dochodu należy następnie odliczyć należny podatek, czyli 18%, który należy wpłacić do Urzędu Skarbowego,
  • Otrzymaną kwotę podatku należy odliczyć od kwoty brutto, otrzymując w wyniku należne wynagrodzenie.

Umowy o dzieło do 200 zł

Jeśli jednak umowa o dzieło opiewa na kwotę, która nie przekracza sumy 200 zł, stosuje się opodatkowanie zryczałtowane. Nie uwzględnia się wówczas kosztów uzyskania przychodu, lecz od razu nalicza się stawkę 18%. Takie umowy nie są uwzględniane w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Więcej na temat umowy Doda zapłaci podatek
Przeładuj

Mikołaj Roznerski nie spędził walentynek z Adrianą Kalską! Nad ich związkiem zawisły czarne chmury?

zobacz 00:25