zmartwiony mężczyzna w garniturze
Image by LifetimeStock.com

Kiedy uzyskuje się status osoby długotrwale bezrobotnej?

zmartwiony mężczyzna w garniturze
Image by LifetimeStock.com

Według Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (zobacz tekst ustawy) osobą długotrwale bezrobotną nazywa się kogoś, kto jest zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna przez łącznie 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat.

 

Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotny to ktoś, kto:

  • jest gotowy do podjęcia w pracy,
  • aktywnie szuka pracy.

Dodatkowym wymogiem, by uzyskać status osoby długotrwale bezrobotnej jest pozostawanie zarejestrowanym przynajmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat.

Jak obliczać 12 miesięcy bezrobocia?

Nie ma konieczności, by wymagane 12 miesięcy następowało bez przerwy. Takie samo prawo do statusu osoby długotrwale bezrobotnej ma bezrobotny, który:

  • jest zarejestrowany nieprzerwanie przez rok w urzędzie pracy,
  • zarejestrował się na pół roku, po czym podjął zatrudnienie na kilka miesięcy, a następnie znów zarejestrował się na kolejne sześć miesięcy,
  • co miesiąc rejestruje się na miesiąc, przez kolejny miesiąc pracuje, po czym znów się rejestruje itd.

Najistotniejsze jest to, by w przeciągu dwóch ostatnich lat łączny czas bycia osobą zarejestrowaną wynosił minimum 12 miesięcy. Dlatego też tak ważne jest, by na każdy okres, kiedy się nie pracuje, zarejestrować się w urzędzie pracy. Dzięki temu uzyskuje się nie tylko ubezpieczenie, czasami zasiłek, ale także wlicza się to do stażu rejestracji, który może się kiedyś przydać.

Osoba długotrwale bezrobotna w projektach unijnych

Zdarza się, że niektóre projekty unijne skierowane są jedynie do osób długotrwale bezrobotnych. Należy zawsze dokładnie przeczytać regulamin każdego projektu, ponieważ organizatorzy mogą różnie interpretować to pojęcie. Przykładowo w Programie Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (zobacz informacje o programie) osoba długotrwale bezrobotna musi spełnić różne warunki, by uzyskać ten status. Uzależnione jest to od wieku:

  • osoba poniżej 25 roku życia musi być bezrobotna minimum sześć miesięcy,
  • osoba powyżej 25 roku życia, musi być zarejestrowana w urzędzie pracy minimum dwanaście miesięcy. W innych programach może być jednak różnie definiowany ten status, dlatego zawsze podstawą jest regulamin.

Przeładuj

Taniec z Gwiazdami. Czy były mąż Kuba Rzeźniczak kibicował Edycie Zając w finale? Odpowiedź modelki wymowna!

zobacz 01:43