kobieta rozmawia przez telefon
©Boggy/Fotolia

Opodatkowanie umowy o dzieło wygląda tak samo, jak opodatkowanie innych dochodów, na podstawie standardowych stawek tego podatku, czyli zasadniczo 18%.

 

Umowy, w których wynagrodzenie wynosi nie więcej niż 200 zł, opodatkowane są ryczałtowo – w stawce 18%, ale bez odliczenia kosztów osiągnięcia tego przychodu.

Umowa o dzieło – koszty

Podatek od umów cywilnoprawnych uzależniony jest od kwoty należności określonej w umowie. W przeciwieństwie od umowy zlecenia, umowa o dzieło zawsze jest odpłatna. Umowa o dzieło nie jest „ozusowana” – nie trzeba od niej opłacać składek do ZUS.

Opodatkowanie umowy o dzieło: ile wynosi

Jeśli wynagrodzenie wynikające z umowy o dzieło jest nie wyższe niż 200 zł brutto miesięcznie, przychód opodatkowany jest ryczałtowo. Podatek wynosi wówczas 18% i odprowadza się go od kwoty brutto przychodu nie pomniejszonej o koszty jego uzyskania.

 

Jeśli wynagrodzenie jest wyższe niż 200 zł – podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Podatek w wysokości 18% odprowadza się wówczas od kwoty brutto przychodu, jednak pomniejszonej o koszty jego uzyskania. Koszty te określone są, w przypadku umów o dzieło, ryczałtowo. Standardowa stawka wynosi 20%. Jeśli przedmiotem umowy o dzieło jest stworzenie utworu autorskiego wraz z przekazaniem praw autorskich, wówczas można zastosować stawkę 50%.

Opodatkowanie umowy o dzieło: rozliczenie

Również z dochodów z umowy o dzieło należy się rozliczyć z urzędem skarbowym. Jeśli osoba fizyczna zawiera taką umowę z przedsiębiorcą, wówczas to ten przedsiębiorca zobowiązany jest odprowadzać zaliczkę na poczet podatku dochodowego. Przekazuje on osobie wykonującej dzieło informację PIT-11, służącą do rozliczenia się z urzędem skarbowym. W sytuacji zawarcia umowy o dzieło między osobami fizycznymi lub między przedsiębiorcami – obowiązek rozliczenia się spoczywa na wykonawcy dzieła.


Więcej na temat umowy porady prawne