mężczyzna w białej koszuli podaje dłoń
©Minerva Studio/fotolia

Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy zlecenia?

mężczyzna w białej koszuli podaje dłoń
©Minerva Studio/fotolia

Regulacje dotyczące umowy zlecenia nie zawierają restrykcji dotyczących okresów wypowiadania takich umów. Mogą być, co do zasady, wypowiedziane w każdym czasie, jednakże trzeba pamiętać o konsekwencjach wypowiedzenia nieopartego na ważnych przyczynach.

Regulacje prawne dotyczące umowy zlecenia

Umowa zlecenia, zaliczana do tak zwanych umów śmieciowych, jest aktualnie jedną z najczęstszych form zatrudniania. Nie dotyczą jej restrykcje kodeksu pracy, uregulowana jest bowiem w kodeksie cywilnym. Jest więc korzystną dla pracodawcy formą zatrudniania, daje bowiem znacznie większą swobodę w relacjach z pracownikiem.

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Umowa zlecenia wygasa wraz z wykonaniem zlecenia bądź na skutek rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, czyli jednostronnie. Kwestię tę reguluje art. 746 Kodeksu cywilnego. Według niego, zarówno jedna, jak i druga strona umowy zlecenia może ją wypowiedzieć w każdym czasie – brak tu terminów, jakie zostały przewidziane dla umów regulowanych w kodeksie pracy.

 

Wypowiedzenie umowy zlecenia „w każdym czasie” może jednak rodzić konsekwencje po obu stronach. Osoba dająca zlecenie, zobowiązana będzie w takiej sytuacji zwrócić zleceniobiorcy poczynione na rzecz wykonania zlecenia wydatki, a także uiścić należną część wynagrodzenia. Obie strony umowy, jeśli wypowiadają umowę bez ważnego powodu, zobowiązane są do naprawienia szkody.

 

Zgodnie jednak z zasadą swobody umów nie ma przeciwwskazań ku temu, aby strony, podpisując umowę zlecenia, ustaliły w niej okres wypowiedzenia. Również możliwe jest ustalenie takiego terminu na wypadek wystąpienia owych ważnych przyczyn. Nie można natomiast zrzec się całkowicie prawa do wypowiedzenia umowy zlecenia z ważnych powodów.

Ważne powody wypowiedzenia umowy zlecenia

Ważne powody, określone w tym artykule, mogą mieć charakter obiektywny – wynikać np. z zakazu określonej działalności, uniemożliwiającego kontynuowanie zlecenia. Występując po jednej ze stron mogą być zarówno przez nią zawinione, jak i niezawinione – nie ma to znaczenia. Może to więc być choroba strony umowy, jej trudna sytuacja życiowa, utrata uprawnień do wykonywania danych czynności, ale także uzasadniona utrata zaufania do drugiej strony.

 

W umowie może zostać określone, co strony uważają za ważne okoliczności, mogące prowadzić do wypowiedzenia umowy zlecenia. Wyliczenie takie nie będzie jednak wykluczało możliwości powołania się na inne takie okoliczności, obiektywnie uznawane za „ważne powody”.

Więcej na temat umowy porady prawne
Przeładuj

Klaudia El Dursi szczerze o uczestnikach "Hotelu Paradise": "Cwaniactwo i sojusze!"

zobacz 01:47