mężczyzna podaje dłoń szefowi
©Gerhard Seybert/fotolia

Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony?

mężczyzna podaje dłoń szefowi
©Gerhard Seybert/fotolia

Umowa o pracę na czas określony może zostać jednostronnie wypowiedziana tylko w sytuacjach wskazanych w ustawie, jedynie jeśli strony taką możliwość przewidziały w umowie. UE uznała te regulacje za dyskryminujące pracowników, póki co jednak wciąż one obowiązują.

Umowa o pracę na czas określony: regulacje prawne

Umowa o pracę na czas określony uregulowana jest w kodeksie pracy. Zgodnie z jego przepisami, umowę taką można wypowiedzieć, przed okresem, na jaki została zawarta, na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bądź bez jego zachowania, co jednak rodzi określone konsekwencje. Natomiast w przypadku zachowania okresu wypowiedzenia umowa taka ulega rozwiązaniu wraz z upływem tego okresu. Wypowiedzenie musi nastąpić w formie pisemnej i zostać skutecznie doręczone drugiej stronie umowy.

Umowa o pracę na czas określony: okres wypowiedzenia

Prawo do wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony, póki co, jest mocno ograniczone. Zmiany w kodeksie pracy, które wejdą w życie dnia 22.02.2016, zmienią ten stan rzeczy. Z tą datą okresy wypowiedzenia wszystkich umów o pracę zostaną ze sobą zrównane i uzależnione będą od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy. Nowelizacja ta uchwalona została z tego powodu, iż Unia Europejska uznała polskie przepisy za niedopuszczalne i dyskryminujące pracowników zatrudnionych na czas określony.

 

Póki co jednak obowiązują jeszcze następujące okresy wypowiedzenia umowy na czas określony:

Jeśli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy – wówczas wypowiedzenie możliwe jest w terminie dwutygodniowym, ale tylko jeśli strony taką możliwość przewidziały w umowie o pracę,

W sytuacji umowy na czas określony będącej umową na zastępstwo za innego pracownika, nieobecnego w pracy – okres wypowiedzenia wynosi 3 dni robocze.

 

Jeśli więc zatrudnienie w oparciu o umowę na czas określony nie przekracza sześciu miesięcy bądź nie dopilnowaliśmy, aby dwutygodniowy okres wypowiedzenia został przewidziany w tej umowie – możliwość taka wcale nie przysługuje.

Więcej na temat umowy prawo pracy porady prawne
Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04