dwóch mężczyzn i kobieta witają się
©Kzenon/fotolia

Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?

dwóch mężczyzn i kobieta witają się
©Kzenon/fotolia

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony zależy od długości trwania stosunku pracy. Ta forma zatrudnienia podlega przepisom kodeksu pracy, który zezwala na jednostronne rozwiązanie tej umowy z zachowaniem okresów wypowiedzenia. Dzięki temu jest to najstabilniejsza z form zatrudnienia.

Umowa o pracę na czas nieokreślony: regulacje prawne

Umowa o pracę na czas nieokreślony jest zdecydowanie najbardziej stabilną formą zatrudnienia w Polsce. Daje najwięcej uprawnień, jednym z których jest możliwość wypowiedzenia umowy za wypowiedzeniem – art. 32 kodeksu pracy stanowi, że każdy może wypowiedzieć umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Od 22 lutego 2016 roku przepisy te dotyczyć będą również umów zawieranych na czas określony.

Umowa o pracę na czas nieokreślony: okresy wypowiedzenia

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony uzależnione są od czasu trwania stosunku pracy. Przedstawiają się one następująco:

  • 2 tygodnie, jeśli zatrudnienie u danego pracodawcy trwa krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc – przy zatrudnieniu u konkretnego pracodawcy przez okres co najmniej 6 miesięcy i dłużej,
  • oraz 3 miesiące, jeśli zatrudnienie u danego pracodawcy trwało co najmniej 3 lata.

W pewnych przypadkach – jeśli stanowisko pracy wiąże się z odpowiedzialnością za powierzone mienie – można ustalić w umowie o pracę, że okres wypowiedzenia w przypadku umowy trwającej krócej niż 6 miesięcy będzie wynosił jeden miesiąc, a jeśli stosunek pracy trwać będzie 6 miesięcy do 3 lat – będzie to okres trzech miesięcy.

 

Pamiętać również należy o tym, że do okresu zatrudnienia liczy się również czas przepracowany dla innego pracodawcy, jeśli pracodawca aktualny jest jego następcą prawnym – czyli jeśli dochodzi do przejęcia zakładu pracy bądź jego części.

Więcej na temat umowy porady prawne
Przeładuj

Mikołaj Roznerski nie spędził walentynek z Adrianą Kalską! Nad ich związkiem zawisły czarne chmury?

zobacz 00:25