pracownik żegna się z szefem
©Andrey Popov/fotolia

Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?

pracownik żegna się z szefem
©Andrey Popov/fotolia

Najstabilniejsza forma zatrudnienia, jaką jest umowa o pracę na czas nieokreślony, podlega przepisom kodeksu pracy, który zezwala na jednostronne rozwiązanie tej umowy z zachowaniem okresów wypowiedzenia. Terminy te są uzależnione od długości trwania stosunku pracy.

Umowa o pracę na czas nieokreślony: regulacje prawne

Umowa o pracę na czas nieokreślony jest zdecydowanie najbardziej stabilną formą zatrudnienia w Polsce. Daje najwięcej uprawnień, jednym z których jest możliwość wypowiedzenia umowy za wypowiedzeniem – art. 32 kodeksu pracy stanowi, że każdy może wypowiedzieć umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Od 22 lutego 2016 roku przepisy te dotyczyć będą również umów zawieranych na czas określony.

Umowa o pracę na czas nieokreślony: okresy wypowiedzenia

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony uzależnione są od czasu trwania stosunku pracy. Przedstawiają się one następująco:

  • 2 tygodnie, jeśli zatrudnienie u danego pracodawcy trwa krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc – przy zatrudnieniu u konkretnego pracodawcy przez okres co najmniej 6 miesięcy i dłużej,
  • oraz 3 miesiące w sytuacji zatrudnienia u danego pracodawcy, trwającego co najmniej 3 lata.

W pewnych przypadkach – jeśli stanowisko pracy wiąże się z odpowiedzialnością za powierzone mienie – można ustalić w umowie o pracę, że okres wypowiedzenia w przypadku umowy trwającej krócej niż 6 miesięcy będzie wynosił jeden miesiąc, a jeśli stosunek pracy trwać będzie 6 miesięcy do 3 lat – będzie to okres trzech miesięcy.

 

Pamiętać również należy o tym, że do okresu zatrudnienia liczy się również czas przepracowany dla innego pracodawcy, jeśli pracodawca aktualny jest jego następcą prawnym – czyli jeśli dochodzi do przejęcia zakładu pracy bądź jego części.

Więcej na temat umowy porady prawne
Przeładuj

"Hotel Paradise": Tak Klaudia El Dursi przygotowywała się do nowej roli. Jak jej poszło?

zobacz 00:45