Mężczyzna w garniturze trzyma pióro w ręce
Image by LifetimeStock.com

Odprawa emerytalna – finansowy dodatek dla nauczycieli

Mężczyzna w garniturze trzyma pióro w ręce
Image by LifetimeStock.com

Nauczycielowi odchodzącemu na emeryturę należy się odprawa emerytalna, niezależnie od tego, czy był zatrudniony na podstawie mianowania, czy na umowę o pracę. Jej wysokość jest uzależniona od stażu pracy. Zasady udzielania odprawy emerytalnej nauczyciela reguluje art. 87 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

Odprawa emerytalna nauczyciela – zasady przydzielania

Jeśli nauczyciel pracował w szkole krócej niż 20 lat, należy mu wypłacić wynagrodzenie równe podwójnej pensji z ostatniego miesiąca pracy. Jeśli nauczyciel pracował w szkole dłużej niż 20 lat, przysługuje mu potrójna pensja. Nauczyciel, który był jednocześnie pracownikiem pedagogicznym i administracyjnym, otrzymuje odprawę emerytalną z obu stosunków pracy. Z kolei, jeśli pracownik szkoły wykonywał pracę pedagogiczną i administracyjną w różnych okresach czasu (np. 15 lat pracował w sekretariacie, a przez 10 lat jako pedagog), to wysokość odprawy emerytalnej zależy od stanowiska, na jakim był zatrudniony tuż przed przejściem na emeryturę (pracownik niepedagogiczny otrzymuje po 20 latach pracy – sześciokrotność pensji, po 15 latach – trzykrotność, a po 10 latach podwójną pensję). Nauczyciel, który pracuje w kilku szkołach, ustala, które miejsce pracy jest jego podstawowym – jeśli ma różny wymiar zajęć, decyduje liczba godzin, jeśli taki sam – dowolnie wybiera szkołę, od której chce otrzymać odprawę emerytalną (nauczycielowi przysługuje jedna odprawa emerytalna niezależnie od liczby placówek, w których był zatrudniony). Odprawy emerytalnej nie otrzymuje nauczyciel, który został zwolniony dyscyplinarnie lub wygasł stosunek pracy, np. pracownik przez trzy miesiące przebywał w zakładzie karnym.

 

Więcej na temat świadczenia prawo pracy
Przeładuj

Klaudia El Dursi szczerze o uczestnikach "Hotelu Paradise": "Cwaniactwo i sojusze!"

zobacz 01:47