odliczanie składek
©ptnphotof/fotolia

Zasady odliczania składki zdrowotnej od podatku dochodowego

odliczanie składek
©ptnphotof/fotolia

Odliczenie składki zdrowotnej od podatku jest możliwe zarówno w przypadku pracowników, wobec których płatnikiem składek jest pracodawca, jak i przedsiębiorców, którzy składki opłacają sami. Odliczenie składki zdrowotnej dotyczy 7,75% wymiaru jej podstawy.

Składka zdrowotna: ile wynosi?

Składka zdrowotna wynosi 9% podstawy wymiaru tej składki. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców zależy od średniego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w ostatnim kwartale roku poprzedniego, i wynosi 75% tej kwoty. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej w 2015 roku wynosi 3104,57 zł, z czego wynika, że składka zdrowotna dla przedsiębiorców w roku 2015 wynosi 279,41 zł miesięcznie.

 

Składka zdrowotna jest miesięczna i niepodzielna. Podstawa jej wymiaru nie ulega wobec tego proporcjonalnemu pomniejszeniu o liczbę dni niepodlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w danym miesiącu, ani o okresy pobierania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego czy zasiłku macierzyńskiego. Czyli bez względu na to, czy firma rozpoczęła działalność od początku, czy w środku miesiąca, składkę zdrowotną płaci się w pełnej wysokości.

Składka zdrowotna: pracownicy

W przypadku pracowników składki za nich odprowadza płatnik, czyli np. pracodawca, podstawa składki zdrowotnej zależy od wysokości wynagrodzenia. Kwotę składek pracodawca ujmuje w informacjach PIT-11, które są przekazywane pracownikom. Kwota ta w całości obciąża pracownika, jednak wykazana kwota pobranych przez płatnika składek jest ograniczona do wysokości 7,75% podstawy wymiaru. Podlega ona odliczeniu od podatku w całości. Aby odliczyć ją, należy tę kwotę ująć również w zeznaniu rocznym PIT-40.

Składka zdrowotna: przedsiębiorcy

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, także mają prawo do odliczenia od podatku dochodowego składki na własne ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru. Pozostała część składki w wysokości 1,25% nie podlega odliczeniu, nie wlicza się też do kosztów uzyskania przychodu. Możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku dotyczy zarówno przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, jak również ryczałtem ewidencjonowanym i przy zastosowaniu karty podatkowej.

 

Odliczeniu nie podlegają za to składki zdrowotne opłacone za pracowników, gdyż przedsiębiorca nie finansuje ich, a jedynie jest ich płatnikiem, czyli pobiera je z wynagrodzenia pracownika i przekazuje do ZUS.

Składka zdrowotna: jak odliczyć?

Odliczeniu od podatku podlegają te składki, które zostały zapłacone. Nie ma więc możliwości odliczenia składki należnej, ale niezapłaconej. W sytuacji, kiedy zostaną uregulowane składki za lata ubiegłe, podlegają one odliczeniu w roku faktycznej ich zapłaty.

 

W danym roku kalendarzowym rozlicza się więc zasadniczo jedenaście składek miesięcznych za ten rok oraz jedną składkę za rok ubiegły, bowiem termin jej zapłaty przypada na kolejny miesiąc kalendarzowy. Składka za grudzień jest więc opłacana w styczniu, i w tym też roku rozliczana.

 

Nie ma możliwości, aby zapłacone w danym roku składki odliczyć w roku kolejnym, nawet gdy ze względów niskiego podatku bądź poniesionej straty nie można było ich odliczyć w roku opłacenia. Prawo do odliczenia składek nie przechodzi na lata następne.

 

Przedsiębiorca, który samodzielnie opłaca za siebie składki zdrowotne, dokonuje odliczeń na bieżąco, poprzez obniżenie zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu lub kwartale. Jeśli suma tych składek przekroczy wysokość podatku za dany okres, to nieodliczoną część zaliczek można odliczyć w kolejnych okresach rozliczeniowych, jednak tylko w danym roku.

 

Przedsiębiorca, który jest zatrudniony równocześnie na etacie może odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego uzyskanego z tytułu stosunku pracy. Trzeba jednak pamiętać, że składki nie mogą być odliczone dwukrotnie.

 

Jeśli przedsiębiorca nie ma możliwości odliczenia składki ze stosunku pracy, to pozostaje mu jeszcze możliwość rozliczenia opłaconych składek zdrowotnych wspólnie ze współmałżonkiem. Jego składki zostają wówczas odliczone od wspólnego podatku.

Więcej na temat podatki porady prawne
Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04