pan pracuje
©industrieblick/fotolia

Oddelegowanie pracownika do innej pracy, bez dokonywania wypowiedzenia zmieniającego dotychczasową umowę o pracę, jest możliwe na podstawie kodeksu pracy. Zmiana zakresu obowiązków bez zmiany umowy powinna odpowiadać kwalifikacjom zatrudnionego, nie może trwać dłużej niż trzy miesiące w danym roku i nie może powodować zmniejszenia pensji.

Oddelegowanie pracownika do innej pracy: kiedy jest możliwe

Kodeks pracy pozwala pracodawcy na oddelegowanie pracownika do innej pracy, niż ta, która określona jest w umowie o pracę. Pracodawca może skierować pracownika do innej pracy w drodze polecenia służbowego. Aby tak się stało, musi jednak spełnić szereg warunków:

 

  • oddelegowanie do innej pracy nie może trwać dłużej niż 3 miesiące w roku kalendarzowym,
  • nie może wiązać się z obniżeniem wynagrodzenia pracownika,
  • praca ta musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika.
  • Jeśli te warunki są spełnione, to nie jest wymagana zmiana umowy o pracę, związana z wypowiedzeniem dotychczasowych warunków pracy lub płacy.

Kodeks pracy określa, że takie oddelegowanie może mieć miejsce w przypadku uzasadnionych potrzeb pracodawcy. Nie określa jednak, co to oznacza. Orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje, że chodzi o potrzeby zakładu pracy jako całości, a nie tylko określonej jednostki organizacyjnej tego zakładu. Mogą to być potrzeby organizacyjne lub techniczne, spowodowane nieobecnością innego pracownika, wzrostem sprzedaży lub produkcji w zakładzie pracy.

 

To, że praca ma odpowiadać kwalifikacjom pracownika, oznacza zarówno to, że nie może ona ich przewyższać, jak i być dla niego poniżająca czy ośmieszająca. Kwalifikacje pracownika i jego staż pracy muszą sprawiać, że pracę, do której został skierowany, będzie on w stanie wykonywać, ale i będzie w mógł podczas jej wykonywania wykorzystywać swoje umiejętności.

Oddelegowanie pracownika do innej pracy: okres ponad 3 miesięcy

Jeśli oddelegowanie do innej pracy ma trwać dłużej niż 3 miesiące w danym roku kalendarzowym, wówczas pracodawca zobowiązany jest do dokonania wypowiedzenia umowy o pracę na dotychczasowych zasadach. Jest to tzw. wypowiedzenie zmieniające – musi określać nowe zasady wykonywania pracy oraz płacy. Jeśli tego nie uczyni, wówczas pracownik może domagać się odszkodowania na podstawie kodeksu cywilnego.

Więcej na temat prawo pracy porady prawne