pan pracuje
©industrieblick/fotolia

Oddelegowanie pracownika do innej pracy – kiedy jest możliwe?

pan pracuje
©industrieblick/fotolia

Oddelegowanie pracownika do innej pracy, bez dokonywania wypowiedzenia zmieniającego dotychczasową umowę o pracę, jest możliwe na podstawie kodeksu pracy. Zmiana zakresu obowiązków bez zmiany umowy powinna odpowiadać kwalifikacjom zatrudnionego, nie może trwać dłużej niż trzy miesiące w danym roku i nie może powodować zmniejszenia pensji.

Oddelegowanie pracownika do innej pracy: kiedy jest możliwe

Kodeks pracy pozwala pracodawcy na oddelegowanie pracownika do innej pracy, niż ta, która określona jest w umowie o pracę. Pracodawca może skierować pracownika do innej pracy w drodze polecenia służbowego. Aby tak się stało, musi jednak spełnić szereg warunków:

 

  • oddelegowanie do innej pracy nie może trwać dłużej niż 3 miesiące w roku kalendarzowym,
  • nie może wiązać się z obniżeniem wynagrodzenia pracownika,
  • praca ta musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika.
  • Jeśli te warunki są spełnione, to nie jest wymagana zmiana umowy o pracę, związana z wypowiedzeniem dotychczasowych warunków pracy lub płacy.

Kodeks pracy określa, że takie oddelegowanie może mieć miejsce w przypadku uzasadnionych potrzeb pracodawcy. Nie określa jednak, co to oznacza. Orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje, że chodzi o potrzeby zakładu pracy jako całości, a nie tylko określonej jednostki organizacyjnej tego zakładu. Mogą to być potrzeby organizacyjne lub techniczne, spowodowane nieobecnością innego pracownika, wzrostem sprzedaży lub produkcji w zakładzie pracy.

 

To, że praca ma odpowiadać kwalifikacjom pracownika, oznacza zarówno to, że nie może ona ich przewyższać, jak i być dla niego poniżająca czy ośmieszająca. Kwalifikacje pracownika i jego staż pracy muszą sprawiać, że pracę, do której został skierowany, będzie on w stanie wykonywać, ale i będzie w mógł podczas jej wykonywania wykorzystywać swoje umiejętności.

Oddelegowanie pracownika do innej pracy: okres ponad 3 miesięcy

Jeśli oddelegowanie do innej pracy ma trwać dłużej niż 3 miesiące w danym roku kalendarzowym, wówczas pracodawca zobowiązany jest do dokonania wypowiedzenia umowy o pracę na dotychczasowych zasadach. Jest to tzw. wypowiedzenie zmieniające – musi określać nowe zasady wykonywania pracy oraz płacy. Jeśli tego nie uczyni, wówczas pracownik może domagać się odszkodowania na podstawie kodeksu cywilnego.

Więcej na temat prawo pracy porady prawne
Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04