monety
Image by LifetimeStock.com

Co grozi za nieujawnienie dochodów?

monety
Image by LifetimeStock.com

Nieujawnione dochody, jeśli zostaną ujawnione przez urząd skarbowy podczas kontroli, prowadzą do zastosowania wobec podatnika surowych sankcji. W razie wykrycia takich dochodów przez urząd skarbowy nakłada on na nie stawkę 75% podatku. Co więcej, za nieujawnienie dochodów grozi sankcja karna.

Obowiązek ujawniania wszelkich dochodów

Podatnik musi w zeznaniu podatkowym ujawnić wszystkie swoje dochody. Należy pamiętać o każdym składniku dochodu – zarówno tym wynikającym z pracy, jak i z innych umów z danego roku podatkowego. Urząd skarbowy może dokonać szczegółowej kontroli skarbowej, a za nieujawnienie w nim wszystkich dochodów grozi surowa sankcja. Każdy, kto dokonał większego zakupu, np. nieruchomości, musi liczyć się z tym, że fiskus szczegółowo sprawdzi, skąd pochodzą środki, którymi dysponował przy zakupie.

Nieujawnione dochody: sankcja

Jeśli US podczas przeprowadzonej kontroli ujawni dochody, które nie zostały ujęte w rocznym zeznaniu, nałoży 75% podatku od tej sumy. Nie nalicza się, oprócz tej kwoty, odrębnych odsetek za zwłokę. Jeśli podatnik przyzna się do nieujawnionych wcześniej dochodów podczas korekty zeznania, wówczas odpada obowiązek zapłaty 75% podatku. Konieczne będzie jednak opłacenie podatku od tego dochodu wraz z odsetkami za zwłokę.

 

Fiskus może też rozpocząć postępowanie karno-skarbowe, które wiąże się z koniecznością stawienia się w sądzie i szczegółowego wyjaśnienia nieprawidłowości w zeznaniu podatkowym. Za nieujawnienie dochodów grozi kara do 720 stawek dziennych grzywny, kara pozbawienia wolności lub obie te kary łącznie. Dzienna stawka grzywny obliczana jest odrębnie dla konkretnego oskarżonego, według jest zarobków i możliwości finansowych.

Więcej na temat porady prawne
Przeładuj

Klaudia El Dursi szczerze o uczestnikach "Hotelu Paradise": "Cwaniactwo i sojusze!"

zobacz 01:47