Zmartwiony mężczyzna siedzi nad dokumentami
©Carolyn Franks/Fotolia

Niedopłatę podatku można wyrównać poprzez przelanie brakującej kwoty na konto bankowe urzędu skarbowego, w którym się rozliczasz, lub wpłacenie pieniędzy w jego kasie. Jeżeli z zeznania podatkowego wynika niedopłata podatku, musisz ją uregulować do 30 kwietnia.

Czy każdą kwotę niedopłaty trzeba uregulować?

Nie ma progu, od którego zaczynałby się obowiązek wyrównania niedopłaty podatku. Oznacza to, że nawet najdrobniejsze kwoty, takie jak 1 zł czy nawet 50 groszy, muszą zostać uregulowane. Jednak nie od każdej niedopłaty fiskus nalicza odsetki karne. Przy zaległościach podatkowych nieprzekraczających trzykrotności opłaty dodatkowej na Poczcie Polskiej odsetki od niedopłaty podatku nie będą naliczane. Oznacza to, że bez odsetek pozostaje obecnie niedopłata do 8,70 zł.

Do kiedy należy uregulować niedopłatę podatku?

Należny podatek trzeba wpłacić do 30 kwietnia. Po tym dniu zaczną rosnąć odsetki od niedopłaconej kwoty. Odsetki za zwłokę trzeba samodzielnie naliczyć i jak najszybciej przelać całą kwotę wraz z nimi na konto urzędu. Odsetki nie są naliczane, jeśli kwota niedopłaty nie przekroczyła trzykrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską, czyli 8,70 zł.

 

Kiedy dokonujesz wpłaty w kasie urzędu skarbowego, na poczcie lub w banku, jak i wtedy, kiedy przelewasz je przez internet terminem zapłaty jest dzień, w którym dokonałeś zapłaty, a nie dzień dostarczenia jej do odbiorcy. Na wszelki wypadek zachowaj potwierdzenie dokonania przelewu lub wpłaty.

Na jakie konto można przelać niedopłatę podatku?

Jeśli decydujesz się przekazać pieniądze przelewem, pamiętaj, żeby znalazły się w nim informacje takie, jak:

  • twoje imię i nazwisko,
  • twój adres,
  • nr twojego identyfikatora podatkowego (PESEL albo NIP),
  • nazwa formularza rozliczenia podatkowego, z którego niedopłata (np. PIT-37).

 

Niedopłatę trzeba przelać ze swojego konta, nie można dokonać jej z konta bankowego innej osoby, nawet jeśli jest nią małżonek lub rodzic.

 

Numer konta pocztowego swojego urzędu skarbowego znajdziesz w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz.U. 2005 Nr 16 poz. 135).


Więcej na temat podatki porady prawne