biuro dla pracowników
©LaCozza/fotolia

Zasady BHP w biurze

biuro dla pracowników
©LaCozza/fotolia

Pracodawca ma szereg obowiązków związanych z zasadami BHP w biurze, które dotyczą budynku, oświetlenia, odpowiedniego miejsca pracy. Jest zobowiązany regularnie szkolić pracowników w zakresie zasad BHP i kierować ich na regularne badania lekarskie.

Zasady BHP w biurze: obowiązek pracodawcy

Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Warunki te nie mogą powodować zagrożenia życia i zdrowia pracowników, praca musi też być pozbawiona czynników, które w sposób negatywny wpływają na zdrowie pracowników.

 

Pracodawca ma obowiązek:

  • Organizować pracę tak, by spełniała warunki BHP, a w razie naruszenia przepisów wydawać polecenie usunięcia nieprawidłowości,
  • Podejmować środki w zakresie doskonalenia poziomu ochrony życia i zdrowia pracowników w miejscu pracy,
  • Przestrzegać normy czterogodzinnego czasu pracy przed komputerem dla kobiet w ciąży,
  • Oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z daną pracą, zaznajamiać pracowników z tym ryzykiem oraz ze sposobami i zasadami ochrony przed zagrożeniami,
  • Przekazywać im informacje w zakresie udzielania pierwszej pomocy i zachowania w czasie pożaru i ewakuacji,
  • Zapewniać pomieszczenia odpowiednie do wykonywanej pracy i liczby pracowników,
  • Systematycznie kierować pracowników na badania lekarskie,
  • Refundować pracownikom szkła okulistyczne zgodnie z zaleceniami lekarza, jeśli w ramach profilaktyki zostanie wykazane, że są one konieczne do pracy przy komputerze,
  • Zapewniać pracownikom systematyczne szkolenia w zakresie BHP (nie rzadziej niż raz na 6 lat), w czasie pracy i na swój koszt. Szkoleniom podlegają również osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, praktykanci i stażyści.

Zasady BHP w biurze: najważniejsze zasady

Budynek pracy.

Powinien być zgodny z przepisami przeciwpożarowymi, być zaopatrzony w wodę w celach higieniczno-sanitarnych oraz przeznaczoną do spożycia. Budynek musi mieć zapewnioną odpowiednią wentylację lub klimatyzację oraz ogrzewanie, a także bezpieczną instalację elektryczną. Drzwi wejściowe i wewnętrzne muszą mieć odpowiednie rozmiary, umożliwiające swobodne poruszanie się.

 

Pomieszczenia pracy administracyjno-biurowej.

Na każdego z pracowników wykonującego pracę biurową powinno przypadać co najmniej 13 m³ objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 m² wolnej przestrzeni podłogi, na której nie znajdują się żadne urządzenia i wyposażenie. Przestrzeń pracy musi być odpowiednio oświetlona – musi być zapewnione światło dzienne, chyba, że pracodawca otrzyma zgodę na stosowanie oświetlenia sztucznego. Temperatura powietrza w biurze nie może być niższa niż 18˚C.

 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne i środki czystości muszą być dostosowane do liczby korzystających z nich osób, rodzaju pracy i warunków. Pomieszczenia te muszą znajdować się w tym samym budynku, lub w budynku obok, jeśli istnieje specjalne, ogrzewane przejście. Toalety powinny znajdować się na każdej kondygnacji, nie dalej niż 75 m od stanowiska pracy. Jeśli w danym biurze pracuje mniej niż 10 osób – mogą znajdować się dalej. Jedna umywalka powinna przypadać na 20 osób, jedna miska ustępowa lub pisuar na 30 mężczyzn oraz jedna miska ustępowa na 20 kobiet. Wspólny ustęp dla mężczyzn i kobiet dozwolony jest, jeśli pracę wykonuje mniej niż 10 osób.

 

Pracodawca nie jest obowiązany do tworzenia palarni, może jednak to uczynić. Miejsce to musi być odpowiednio oznaczone i służyć wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych. Pomieszczenie takie musi być zaopatrzone w odpowiednią wentylację, aby dym nie przedostawał się do innych pomieszczeń.

 

Pracodawca musi zadbać o odpowiednie usytuowanie urządzeń wywołujących drgania – kserokopiarek czy drukarek, aby nie powodowały one zakłóceń zdrowia pracowników. Musi także chronić pracowników przed pyłami, np. z akt archiwum, i substancjami chemicznymi.

 

Odpowiednie stanowisko pracy.

Pracownik nie powinien być narażony na zbytni hałas. Stanowisko musi być wygodne i bezpieczne, posiadać odpowiednie, łatwo dostępne miejsca na materiały biurowe. Stanowiska pracy muszą być wyposażone w niezbędne do pracy urządzenia, a konstrukcja biurka musi być wygodna i odpowiednia dla danego pracownika. Należy zadbać o odpowiednie parametry zarówno monitora, jak i fotela.

 

Przerwa w związku z pracą przy ekranie.

Jeśli pracownik spędza przy komputerze 6 godzin przysługuje 5 minut po każdej godzinie. Nie jest to jednak przerwa od pracy, a przerwa od używania komputera. Pracodawca może wymagać przeznaczenia tego czasu na inne zadania – np. wykonywanie służbowych telefonów.

Więcej na temat prawo pracy porady prawne
Przeładuj

Klaudia El Dursi szczerze o uczestnikach "Hotelu Paradise": "Cwaniactwo i sojusze!"

zobacz 01:47