Załamana dziewczyna przy komputerze
Flickr/Pro Juventute/CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Nie daj się mobbingowi – nękanie w pracy jest karalne

Załamana dziewczyna przy komputerze
Flickr/Pro Juventute/CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Mobbing to szczególny rodzaj podłości. Nieustające intrygi, obmowy, kpiny i nękanie – oto rzeczywistość osoby mobbingowanej.

Czym jest mobbing?

Mobbing to specyficzne działanie lub zachowanie skierowane bezpośrednio do pracownika. Polega na nękaniu lub zastraszaniu. Mobbing jest procesem, działania te muszą więc mieć charakter długotrwały (co najmniej pół roku) i systematyczny. Efektem praktyk mobbingowych jest obniżona ocena przydatności do pracy, pracownik czuje się wówczas poniżony i odizolowany od reszty współpracowników.

Najczęstsze techniki mobbingowe, czyli jak działa mobber

Są to działania o charakterze uniemożliwiającym swobodne wyrażanie swoich myśli i wypowiadanie się: przerywanie, ośmieszanie, używanie upokarzających gestów i bezzasadne krytykowanie. Środkiem przemocy psychicznej są także działania mające na celu osłabienie więzi społecznych, tj. zakaz kontaktu z pozostałymi pracownikami oraz działania obniżające reputację i podważające pozycję zawodową. W tej grupie należy wskazać: sugerowanie psychicznej choroby, rozgłaszanie plotek, wyznaczanie zbyt dużej ilości pracy lub zlecanie wykonywania prac bezsensownych.

Mobbing nie tylko w relacji szefa z pracownikiem

Mobbing nie musi mieć charakteru pionowego, pomiędzy pracodawcą a pracownikiem (choć zjawisko mobbingu jest tu najczęściej odnotowywane), może występować także w poziomie, pomiędzy pracownikami z tego samego poziomu hierarchii zawodowej.

Kto powinien zapobiegać mobbingowi w twojej firmie?

Do podejmowania działań o charakterze antymobbingowym zobowiązany jest pracodawca. Do jego zadań należy zapobieganie wszelkim formom przemocy psychicznej w miejscu pracy. W sytuacji, gdy pracodawca otrzyma od pracownika skargę o mobbingu, powinien niezwłocznie powołać komisję antymobbingową, której zadaniem będzie wyjaśnienie czy skarga jest zasadna. Ważne jest, by komisja była obiektywna, a w jej składzie, oprócz pracowników, znalazła się także osoba spoza firmy.

Jesteś mobbingowany? Masz prawo do zadośćuczynienia

Jeżeli jesteś ofiarą mobbingu, masz prawo zwrócić się o należne ci odszkodowanie. Pracownik, który doznał, poświadczonego opinią lekarza, uszczerbku na zdrowiu może przed sądem pracy upomnieć się o pieniężną rekompensatę tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Podobnie o odszkodowanie może ubiegać się osoba, która, wskutek mobbingu, rozwiązała umowę o pracę.

 

Porady dla mobbingowanego:

  • Archiwizuj wszelkie materiały, które mogą stać się dowodem mobbingu.
  • Nie zamykaj się na swój problem, bądź otwarty i mów o wszelkich oznakach szykanowania innym pracownikom.
  • Szukaj pomocy także poza pracą.
  • Zastanów się czy sam nie jesteś źródłem konfliktu.
  • O ile jest to możliwe nie prowadź rozmów z mobberem sam na sam.
  • Staw czoła swoim przeciwnikom ‒ naucz się reagować na słowne zaczepki.
  • Znajdź kogoś kto będzie po twojej stronie.

Mobbującym często kieruje zazdrość lub zwyczajna zawiść. Jeśli zauważysz, że ktoś stosuje wobec ciebie mobbing, reaguj! Nie możesz pozwolić, by mobber poczuł, że jego praktyki potrafią załamać twoje poczucie wartości. 


Przeładuj

Patrycja Markowska strajkowała w ważnej sprawie! "Gubimy się!"

zobacz 02:40